Μελέτες

Marsh: Οι οργανισμοί παραβλέπουν τους αναδυόμενους κινδύνους

Οι οργανισμοί αδυνατούν να προβλέπουν και να δημιουργούν μοντέλα για τους βασικούς αναδυόμενους κινδύνους, σύμφωνα με Έκθεση της Marsh. Η ανθεκτικότητα στον κίνδυνο σχετίζεται ολοένα και περισσότερο με τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Risk Resilience Report που δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου 2021 από την Marsh, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Συμβούλων Διαχείρισης Κινδύνου, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων συνεχίζει να παραβλέπει και να υποτιμά τις ενδεχόμενες συνέπειες των αναδυομένων κινδύνων στις δραστηριότητές τους, παρά τη γενικότερη συναίνεση των μεγάλων και μεσαίου μεγέθους οργανισμών σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που προκύπτει από μια σειρά τέτοιων κινδύνων.

Βασισμένη σε μία παγκόσμια έρευνα με τη συμμετοχή 1.000 οργανισμών, η έκθεση υπογραμμίζει έντονες διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντίληψης και αντίδρασης σε απειλές που προκαλούνται από πανδημίες, κυβερνο-επιθέσεις, νέες τεχνολογίες, τη κλιματική αλλαγή, ζητήματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και από γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ενώ το 75% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τοποθέτησης κινδύνων στην ασφαλιστική αγορά ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης, μόνο το 25% εφαρμόζει μία επίσημη διαδικασία αξιολόγησης και προσομοίωσης του αντίκτυπου των σχετικών κινδύνων στην επιχείρησή τους. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν τους έξι βασικούς νέους κινδύνους, ως μακροπρόθεσμες, ολοένα πιο κρίσιμες, απειλές για την επιτυχία τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ένασημαντικό κενό αντίληψης, με τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των επιχειρήσεων να δίνουν προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμους κινδύνους, έναντι αυτών που είναι υψηλότερης σοβαρότητας αλλά μικρότερης συχνότητας. Η έρευνα καταλήγει με τη διαπίστωση, ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση αφήνει τις επιχειρήσεις δυνητικά ευάλωτες σε άμεσες και μακροπρόθεσμες διαταραχές στην ομαλή λειτουργία τους, στα περιουσιακά στοιχεία και τις ροές εσόδων τους.

Καθώς νέες προκλήσεις εξακολουθούν να προκύπτουν και το τοπίο κινδύνου γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, η Έκθεση προσδιορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων που παρουσιάζονται πιο ανθεκτικές στον κίνδυνο. Στην Έκθεση επισημαίνεται ότι ένας ανθεκτικός στον κίνδυνο οργανισμός είναι σε θέση να προβλέψει τον κίνδυνο, να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και γρήγορα να ανακάμψει μετά από ένα «ασυνήθιστο» γεγονός, κερδίζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των λιγότερο προετοιμασμένων ομοειδών οργανισμών, μέσα από ευκαιρίες ανάπτυξης που θα αξιοποιήσει ακόμη και σε περιόδους λειτουργικής ή οικονομικής πίεσης.

«Η κρίση της πανδημίας Covid-19, η προσωρινή φραγή της διώρυγας του Σουέζ, οι σημαντικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και άλλα πρόσφατα περιστατικά έχουν εκθέσει τις αδυναμίες των παγκόσμιων συστημάτων και τη σοβαρή έλλειψη ετοιμότητας των οργανισμών, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων», δήλωσε ο John Doyle, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Marsh.

Όπως τονίζεται στην Έκθεση, μία αποτελεσματική στρατηγική οικοδόμησης πιο ανθεκτικών επιχειρήσεων, όχι μόνο θα  διευκολύνει την ταχύτερη ανάκαμψη, αλλά προοδευτικά θα αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

«Τα αποτελέσματα της Έρευνάς δείχνουν ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, στο θέμα πρόβλεψης και προσομοίωσης των κινδύνων όπως εξελίσσονται», πρόσθεσε ο κ. Doyle. «Η πορεία προς την ανθεκτικότητα επιβάλλεται να είναι η βασική προτεραιότητα των οργανισμών».

Σύμφωνα με το Marsh Risk Resilience Diagnostic (διαγνωστικό έλεγχο ανθεκτικότητας), για την πορεία προς την «ανθεκτικότητα» απαιτούνται τέσσερα απλά βήματα και τακτικές: πρόβλεψη σημαντικών περιπτώσεων κινδύνου, σύνδεση της διαχείρισης κινδύνου με την επιχειρηματική στρατηγική, αποφυγή κενών στην αντίληψη περί ετοιμότητας και αξιολόγηση των δεδομένων. Όλα αυτά τα βήματα μαζί, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης κινδύνου και να στηρίξουν τους οργανισμούς στο να γίνουν πιο ανθεκτικοί, σημειώνεται στην Έκθεση της Marsh.

Η έκθεση της Marsh για την ανθεκτικότητα στον κίνδυνο, Marsh Risk Resilience Report, βασίζεται σε μια έρευνα που διενεργήθηκε σε ένα δείγμα περίπου 1.000 πελατών της  και πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2021 σε εννέα γεωγραφικές περιοχές. Οι ερωτηθέντες αντιπροσώπευαν περισσότερους από 36 τομείς αγοράς, όπως του κατασκευαστικού τομέα, της ενέργειας, της ακίνητης περιουσίας, του λιανεμπορίου, της παραγωγής, της υγείας, των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εν γένει. Στόχος της έρευνας ήταν η μέτρηση της ανθεκτικότητας των ερωτηθέντων σε έξι αναδυόμενα είδη κινδύνου – Κλιματικών/Περιβαλλοντικών & Κοινωνικής Διακυβέρνησης, Κυβερνοχώρου/Τεχνολογίας, Νέων Τεχνολογιών, Γεωπολιτικών και της Πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Marsh Risk Resilience Diagnostic and Report μπορείτε να ανατρέξετε στο marsh.com.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας