Μελέτες

Λιγότερες οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη το 2018

Μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών και των εργαζομένων σε αυτές και το 2018 καταγράφει η Insurance Europe στο “European Insurance in Figures”, που δημοσίευσε στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Στην ίδια έκδοση, γίνεται μεταξύ άλλων ειδική αναφορά στις εξελίξεις στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, τις οποίες δρομολογούν οι αλλαγές των καταναλωτικών αναγκών, καθώς και οι κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Κατά 3,1% λιγότερες οι ασφαλιστικές το 2018

Το 2018 δραστηριοποιούνταν στην Ευρώπη 3.300 ασφαλιστικές εταιρείες, 3,1% λιγότερες από το 2017. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στις εγχώριες εταιρείες και στα υποκαταστήματα εταιρειών από χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.

Η μεγαλύτερη μείωση σε ασφαλιστικές εταιρείες καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (-34 εταιρείες), στις Κάτω Χώρες (-8), τη Γαλλία και την Ισπανία (-7 σε καθεμία από τις χώρες). 

Το 2018 είναι το τέταρτο έτος κατά το οποίο σημειώθηκε συνολική μείωση, αλλά σε ορισμένες αγορές η τάση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, για παράδειγμα, ο αριθμός των εταιρειών μειώνεται κάθε χρόνο από το 2004, στη Γαλλία από το 2005 και στις Κάτω Χώρες από το 2007.

Ως προς τον αριθμό των εταιρειών, η μεγαλύτερη αγορά είναι η Γερμανία με 528 εταιρείες το 2018 (αριθμός αμετάβλητος από το 2017). Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι εταιρείες μειώθηκαν για πέμπτο συνεχές έτος το 2018 σε 402. Τρίτη μεγαλύτερη αγορά είναι η Σουηδία με 280 εταιρείες.

-1,2% η απασχόληση

Το 2018 στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευρώπη απασχολούνταν περισσότεροι από 980.000 εργαζόμενοι, μειωμένοι κατά 1,2% σε σχέση με το 2017.

Σε εθνικό επίπεδο, μειώσεις στην απασχόληση αναφέρθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο (-10,3%), την Πορτογαλία (-5,8%), την Κροατία (-5,6%), την Ουγγαρία και την Ολλανδία (από -4,8%).

Στον αντίποδα, οι σημαντικότερες αυξήσεις των ποσοστών απασχόλησης σημειώθηκαν στην Εσθονία (+40,1%) και στο Λουξεμβούργο (+37,1%), ακολουθούμενες από το Λιχτενστάιν (+12%), τη Ρουμανία (+9%) και την Ελβετία (+2,1%).

Δίκτυα διανομής

Μεσίτες, πράκτορες, bancassurance και απευθείας πωλήσεις ήταν τα κυρίαρχα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ευρώπη το 2017 (το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη ανάλυση). Η δημοτικότητα κάθε καναλιού ποικίλλει ανάλογα με την αγορά και τον τύπο του ασφαλιστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, αυτή «η ποικιλία καναλιών, που επιτρέπει στους ασφαλιστές να προσαρμοστούν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, ανάγκες και προτιμήσεις σε διάφορες αγορές, είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών».

Το bancassurance κυριαρχεί στις Ασφαλίσεις Ζωής

Μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών ασφάλισης Ζωής, τα περισσότερα προϊόντα το 2017 πωλήθηκαν μέσω bancassurance. Ειδικότερα, στην Ιταλία, το 76,3% των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προήλθαν από το συγκεκριμένο κανάλι, στην Ισπανία το 67,5% και στη Γαλλία το 64%. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής πωλούνταν από μεσίτες (73%).

Οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες κυριάρχησε το bancassurance ήταν η Μάλτα (84,3%), η Τουρκία (81,5%) και η Πορτογαλία (79,3%).

Πράκτορες και μεσίτες πρωταγωνιστούν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες αγορές, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατά κύριο λόγο προωθούνται μέσω πρακτόρων και μεσιτών ασφαλίσεων.

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες κυριαρχούν στην Ιταλία (76,3%), στην Πολωνία (67%), στη Σλοβενία (64,6), στην Τουρκία (62,7%) και στη Γερμανία (58,1%). Εν τω μεταξύ, οι μεσίτες αντιπροσωπεύουν το 60,8% των ασφαλίστρων κατά ζημιών στο Βέλγιο και το 52% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, στην Κροατία το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων κατά ζημιών πωλούνταν απευθείας από τις εταιρείες (59,4%). Υψηλό ποσοστό των direct πωλήσεων συναντάμε, επίσης, στη Φιλανδία (51,7%), στο Λουξεμβούργο (47,6%) και στην Ιρλανδία (42,9%).

Εξελίξεις στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Για ακόμα μία χρονιά η Insurance Europe επισημαίνει τις εξελίξεις που δρομολογούνται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίες οφείλονται στις μεταβολές των αναγκών και προτιμήσεων των καταναλωτών, καθώς και στις κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «από πλευράς κανονιστικών ρυθμίσεων, η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ –όπως η οδηγία IDD και ο κανονισμός PRIIP– ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις υφιστάμενες δομές διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, όπως και οι νομοθετικές εξελίξεις σε επιμέρους χώρες της ΕΕ.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν σημαντικά τις προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλιση και θα έχουν αντίκτυπο στη δομή της αγοράς. Οι καταναλωτές αγκαλιάζουν την καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θέλουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους αλλά και την πρόσθετη ευκολία να αλληλεπιδρούν με τους ασφαλιστές τους, όταν, όπως και όπου επιθυμούν.

Ομοίως, το ψηφιακό περιβάλλον επιτρέπει τόσο στις παραδοσιακές εταιρείες όσο και στις νεοϊδρυόμενες εταιρείες insurtech να φέρνουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά πολύ πιο γρήγορα και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Τα εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας, όπως τα social media, κάνουν την επιλογή ή την αγορά ασφάλισης πιο αποτελεσματική. Στην ψηφιακή εποχή, η σχέση καταναλωτών/ασφαλιστών δεν είναι πλέον μια ετήσια συναλλαγή, αλλά μια καθημερινή εμπειρία».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Insurance Europe, «είναι ζωτικής σημασίας το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ να παραμείνει ευνοϊκό για την καινοτομία και να επιτρέπει στους καταναλωτές, στις παραδοσιακές εταιρείες και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση. Επομένως, το κανονιστικό πλαίσιο και η εποπτεία θα πρέπει να βασίζονται σε δραστηριότητες που να εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές προστατεύονται αποτελεσματικά και εξίσου εάν αγοράζουν τα ασφαλιστικά τους προϊόντα από παραδοσιακούς ασφαλιστές ή από νεοεισερχόμενους στην αγορά».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας