Λειτουργικά κέρδη €5,6 δις για τον όμιλο ΑΧΑ το 2015

645

«Είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη Φιλοδοξία ΑΧΑ, έχοντας γίνει έτσι πιο ανθεκτικοί, αποδοτικοί και ευέλικτοι σε όλο το φάσμα εργασιών μας, από τους οικονομικούς μας δείκτες έως τη δύναμη της επωνυμίας μας. Ήταν μια συνολική επιτυχία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, τις ομάδες μας και τους συνεργάτες μας για την ακλόνητη δέσμευσή τους», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, Henri de Castries, σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

«Το 2015 ήταν μία ακόμα χρονιά όπου η ΑΧΑ κατέγραψε ισχυρά κέρδη, με τα λειτουργικά κέρδη να φτάνουν στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 5,6 δις ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή της τάξεως των 1,10 ευρώ, το οποίο αποτελεί αύξηση 16% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αντιστοιχεί σε ποσοστό 47% των κερδών, σύμφωνα με τη νέα οδηγία του Ομίλου», πρόσθεσε, για να σημειώσει ειδικότερα: «Στους τομείς Ζωής & Επενδύσεων συνεχίσαμε να αυξάνουμε τα κέρδη μας, επωφελούμενοι από το ισορροπημένο μίγμα εργασιών μας, ενώ διατηρήσαμε το περιθώριο επενδυτικού κέρδους μας παρά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Στις Γενικές Ασφαλίσεις διατηρήσαμε την πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων, γεγονός το οποίο οδήγησε σε ισχυρά τεχνικά αποτελέσματα. Παράλληλα, συνεχίσαμε να βλέπουμε ισχυρές καθαρές εισροές στη Διαχείριση Κεφαλαίων. Οι δείκτες δανειακής εξάρτησης και φερεγγυότητάς μας παρέμειναν πολύ ικανοποιητικά μέσα στο εύρος των στόχων μας, τονίζοντας την ισχύ του ισολογισμού μας».

Ο κ. de Castries σημείωσε επίσης ότι «σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Φιλοδοξίας ΑΧΑ, ο Όμιλος εξέρχεται από την περίοδο 2011-2015 πιο ισχυρός από ποτέ, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Διατηρήσαμε την προσήλωσή μας στην προστασία των πελατών μας και στην αύξηση της ικανοποίησής τους. Για να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουμε ήδη δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που μετασχηματίζουν τον Όμιλο και τον προσαρμόζουν στις ταχείες τεχνολογικές αλλαγές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας. Αυτή η στρατηγική επιλογή μας, σε συνδυασμό με την οικονομική μας ισχύ, αποδεικνύουν ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αναφέρεται διαφορετικά)

 

 

 

 

 

 

FY14

FY15

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Σύνολο Εσόδων

91.988

98.534

+7%

+1%

Ζωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα)

6.477

7.376

+14%

+5%

Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%)

34,3%

33,8%

-0,5 pt

-1,0 pt

Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων (all-year combined ratio) (%)

96.9%

96.2%

-0.7 pt

-0.6 pt

 

 

 

 

 

 

FY14

FY15

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

Λειτουργικά κέρδη

5.060

5.574

+10%

+2%

Προσαρμοσμένα κέρδη

5.503

6.008

+9%

+2%

Καθαρά κέρδη

5.024

5.617

+12%

+3%

Λειτουργικές χρηματοροές Ομίλου (Ευρώ δις)

5,5

5,8

 

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%)

14,5%

14,1%

-0,4 pt

 

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%)

24%

23%

-1 pt

 

Περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency II) (%)

201%

205%

+4 pts

 

Μέρισμα ανά μετοχή (Ευρώ)

0,95

1,10

+16%

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.axa.com/en/newsroom/press-releases/full-year-earnings-successful-ambition-axa

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΣΕΜΑ: «Η ιδιωτική ασφάλιση να ασκήσει τον ρόλο που της αναλογεί στο ασφαλιστικό»
Επόμενο άρθροH Interamerican ασφαλίζει δωρεάν οχήματα κοινωνικών φορέων