Κερδοφορία και κοινωνική ευαισθησία από τη Eurolife ERB

85

Έχοντας βρει τον βηματισμό που της ταιριάζει η Eurolife ERB τα τελευταία χρόνια, και ιδίως μετά την ένταξή της στον όμιλο Fairfax, αναπτύσσεται σταθερά και μεθοδικά και κάθε χρόνο επιφυλάσσει σε συνεργάτες, πελάτες και μετόχους μια σημαντική κατάκτηση ως προς την εξέλιξή της αλλά και δεσμεύσεις για το βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση (9 Μαΐου) των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Eurolife ERB, ο Δ/νων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είχε την ευκαιρία να μιλήσει για συνολικά κέρδη προ φόρων ύψους €198,3 εκατ. σε μια αγορά που, επιβαρυμένη από τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σημείωσε οριακή αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων.

Αντίθετα, λοιπόν, στο κλίμα της αγοράς, η Eurolife ERB για το 2018 πέτυχε να καταγράψει λειτουργικά κέρδη προ φόρων €21,3 εκατ., εγγεγραμμένα ασφάλιστρα €436 εκατ. και σύνολο ενεργητικού €2,8 δις, ενώ τα μερίδια αγοράς της φτάνουν στο 11% σε επίπεδο Ομίλου, 20% στις ασφαλίσεις Ζωής και 3% στις Γενικές ασφάλειες.

«Η αποστολή μας είναι να είμαστε εκεί όταν επέλθει ο κίνδυνος», υπενθυμίζει σταθερά ο κ. Σαρρηγεωργίου και προσθέτει ότι αυτό αντανακλάται και επαληθεύεται μέσα από το τεχνικό αποτέλεσμα της εταιρείας. Το θετικό τεχνικό αποτέλεσμα πριν από τις επενδύσεις, οι οποίες φυσικά είναι εξαιρετικά σημαντικές, δείχνει εάν μια ασφαλιστική εταιρεία κατορθώνει να εκπληρώνει την αποστολή της.

Η Eurolife ERB, υπό την καθοδήγηση του κ. Σαρρηγεωργίου και φυσικά με τη διοικητική ομάδα που τον πλαισιώνει και παραβρέθηκε σύσσωμη στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, είναι σήμερα ο 2ος σε κύκλο εργασιών ασφαλιστικός όμιλος στην Ελλάδα και κατέχει το 2ο μεγαλύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στη χώρα, ύψους €2,8 δις.

Η προσήλωση της ασφαλιστικής εταιρείας στη δημιουργία ισχυρών και μακροπρόθεσμων δεσμών με το πελατολόγιό της επιβεβαιώνεται και από τη στρατηγική στόχευση στο χαρτοφυλάκιο, όπου προβάδισμα έχουν πλέον τα προϊόντα περιοδικών καταβολών έναντι των εφάπαξ καταβολής, αλλά και φυσικά από το ύψος των αποζημιώσεων, που για το 2018  έφτασαν τα €194 εκατ.

Η μεγαλύτερη όμως δέσμευση της εταιρείας στο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτοχοι, πελάτες και συνεργάτες της, έρχεται με τη μορφή μια μακροπρόθεσμης και πολύπλευρης συνεργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Eurolife ERB «+πράττουμε».

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το οποίο απαιτεί από την εταιρεία οικονομική ισχύ και μακροπρόθεσμη κερδοφορία για την εφαρμογή του, η Eurolife ERB θα στηρίξει, σε πρώτη φάση, τη δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες τεσσάρων πολύ σημαντικών οργανισμών που προσφέρουν έργο και υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της ποιότητας ζωής και της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην περιφέρεια.

Πρόκειται για την οργάνωση HOPE Genessis, γνωστή για τη σημαντική δράση της για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κυρίως σε ακριτικές περιοχές, το HUB εθελοντισμού ETHELON, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο οποίο φιλοξενήθηκε και η εκδήλωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους εκπροσώπους του Τύπου, και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου δεσμεύτηκε εκ μέρους της Eurolife ERB ότι η υποστηρικτική σχέση με τους οργανισμούς θα έχει διάρκεια χρόνου και θα συναρτάται σε μέγεθος και με τα αποτελέσματα της εταιρείας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους θα ενισχύονται και θα πολλαπλασιάζονται έχοντας και τη στήριξη του Προέδρου της Fairfax, κ. Prem Watsa, για την επιστροφή μέρους των κερδών στις τοπικές κοινωνίες.

Αμαλία Ρουχωτά