Κερδοφορία €19,7 εκατ. το 2014 για την ΑΤΕ Ασφαλιστική

3109

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνέχισε την κερδοφόρο πορεία της και για το 2014, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων ύψους 19,7 εκατ. ευρώ για το 2014, έναντι κερδών προ φόρων, ύψους 31,7 για το 2013.

«Σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ένα πρωτοφανή ανταγωνισμό, ο οποίος συνεχίσθηκε αμείωτος και κατά το προηγούμενο έτος, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατόρθωσε να διατηρήσει την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσει τη μείωση των ασφαλιστικών της εργασιών, η οποία επηρεάζεται και από τη μεταβατική περίοδο αλλαγής του μετόχου», επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2014, διαμορφώθηκε στο ύψος των 134,5 εκατ. ευρώ, έναντι 167,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η μείωση αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όπου η μείωση ανήλθε σε 20%, ενώ αντίστοιχα η αγορά στον ίδιο Κλάδο κινήθηκε επίσης πτωτικά (-13%).

Αντίστοιχα, το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά το 2014 ανήλθαν σε 86,1 εκατ. ευρώ έναντι 95,4 εκατ. ευρώ, για το 2013.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, για το 2014, κατανέμεται σε ποσοστό 25,7% ή ποσό 34,5 εκατ. ευρώ που αφορά στις ασφαλίσεις Ζωής και σε ποσοστό 74,3%, ή ποσό 100 εκ. Ευρώ που αφορά στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, παρουσιάζοντας αντίστοιχη μείωση 7,2% και 23,4%, σε σχέση με το 2013.

Η συνέχιση της στρατηγικής λειτουργικής κερδοφορίας και κατά τη χρονιά που έκλεισε, επέτρεψε στην ΑΤΕ Ασφαλιστική να ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαιά της, τα οποία την 31.12.2014 ανέρχονται πλέον σε 88,9 εκατ. ευρώ, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως τους κανόνες φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης προς τις Εποπτικές Αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η προετοιμασία για την πλήρη και έγκαιρη εναρμόνιση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency ΙΙ, από την 1.1.2016.

Στο ίδιο δελτίο τονίζεται ότι, κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο, η ΑΤΕ Ασφαλιστική στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών της προγραμμάτων και στην προστασία του χαρτοφυλακίου της από ενέργειες του ανταγωνισμού, παρέχοντας στους Συνεργάτες της αξιόπιστες λύσεις και σύγχρονες υπηρεσίες, με έμφαση στην απλοποίηση και στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Παράλληλα, με στόχο την επιβράβευση των Συνεργατών που σταθερά την τιμούν με τη στήριξή τους, η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει σχεδιάσει και υιοθετεί άμεσα, ισχυρά κίνητρα, που ανταμείβουν τη διατήρηση ή και την αύξηση της παραγωγής στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η στρατηγική της Εταιρείας για το 2015, αξιοποιεί την πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών της, λαμβάνει ως βάση τη διαφάνεια, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία στις συναλλαγές και στις σχέσεις της με Συνεργάτες και με πελάτες, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, στη διατήρηση του πολύ ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και των Συνεργατών καθώς και στην ηγετική παρουσία σε όλους τους Ασφαλιστικούς Κλάδους της Ελληνικής Αγοράς.

Προηγούμενο άρθροΑκόμα μια διάκριση για τους ανθρώπους της Mega Brokers
Επόμενο άρθροΑμετακίνητος από την κορυφή της πρώτης ασφαλιστικής!