Κέρδη €557 εκατ. για τη Munich Re το 1ο τρίμηνο 2017

569
Jorg Schneider Munich

Κέρδη €557 εκατ. (436 εκατ.) πέτυχε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 η Munich Re, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της για ετήσια κέρδη ύψους €2-2,4 δις.

To λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε ετήσια βάση στα €952 εκατ. (€726 εκατ.). Το μη λειτουργικό αποτέλεσμα μειώθηκε σε -€153 εκατ. (-82 εκατ.), το οποίο περιλάμβανε ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές ύψους €57 εκατ. Οι φόροι εισοδήματος ανήλθαν σε €188 εκατ. (€157 εκατ.).Σε €32.160 εκατ. ανήλθαν τα ίδια κεφάλαια, ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα στην αρχή του έτους (€31.785 εκατ.) και υψηλότερα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από μετοχές που υπεραντισταθμίστηκαν για απώλειες από τοκοφόρους τίτλους λόγω της ελαφράς αύξησης των επιτοκίων.

Επιπλέον, η Munich Re απέκτησε συνολικά 1,8 εκατ. ίδιες μετοχές με όγκο €0,3 δις από την αρχή του έτους. Η ετήσια απόδοση του κεφαλαίου με βάση τον κίνδυνο (RORAC) ανήλθε σε 8,3%. Η απόδοση σε σχέση με την αύξηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (RoE) ανήλθε σε 7,0%. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,3%, στα €12,925 εκατ. (12.511 εκατ.). Αν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες παρέμεναν ίδιες, ο όγκος των ασφαλίστρων θα είχε αυξηθεί κατά 1,6% ετησίως.

Ο τομέας αντασφάλισης συνεισέφερε €466 εκατ. (€449 εκατ.) στο ενοποιημένο αποτέλεσμα, με το λειτουργικό αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά €164 εκατ. σε €683 εκατ. Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,5%, στα €8.046 εκατ. (7.624 εκατ.).

 

€91 εκατ. το αποτέλεσμα της ERGO

Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο τομέας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ERGO δημιούργησε ένα αποτέλεσμα ύψους €91 εκατ. (-12 εκατ.). Και οι τρεις κύριοι ασφαλιστικοί κλάδοι –η ERGO Life and Health Germany, η ERGO Property-Casualty Germany και η ERGO International– μπόρεσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους χρόνο με τον χρόνο. Συνολικά, η ανάπτυξη ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες. Το υψηλό επενδυτικό αποτέλεσμα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πωλήσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του πρόσθετου αποθεματικού τόκων της ERGO Life and Health Germany. Οι περισσότερες από τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του 2017 καλύπτονται τώρα.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 30,2%, στα €269 εκατ. (207 εκατ.). Ο συνδυασμένος δείκτης (combined ratio) για τον κλάδο Περιουσίας-Ατυχημάτων στη Γερμανία μειώθηκε στο 99,1% (98,6%) τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, ενώ ο δείκτης για τον διεθνή τομέα επιδεινώθηκε στο 96,3% (94,3%) για την ίδια περίοδο.

Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες σε όλους τους κλάδους μειώθηκαν κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο και ανήλθαν σε €5,114 εκατ. (5,148 εκατ.). Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,2%, στα €4.879 εκατ. (4.887 εκατ.) την ίδια περίοδο. Στη Γερμανία, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής και Υγείας μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,4%, σε € 2.324 εκατ. (2.333 εκατ.). Αντίθετα, του κλάδου Περιουσίας-Ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 1,7%, σε €1,240 εκατ. (1,219 εκατ.). Διεθνώς τα ακαθάριστα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 1,5%, σε €1,315 εκατ. (1,335 εκατ.).

Οι μονάδες πρωτασφάλισης της διασπασμένης Munich Health εντάσσονται πλέον στην ERGO International και τα στοιχεία του προηγούμενου έτους προσαρμόστηκαν για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα.

«Επιτύχαμε ένα καλό τριμηνιαίο αποτέλεσμα, παρά τη σημαντική αύξηση των μεγάλων ζημιών, και αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο καλό επενδυτικό αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη των εργασιών ήταν ιδιαίτερα θετική στην αντασφάλιση ζωής και υγείας, όπου το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο. Η ERGO επέδειξε βελτιωμένο αποτέλεσμα σε όλους τους κλάδους», δήλωσε ο CFO της Munich Re, κ. Jorg Schneider, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

Όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές της Munich Re, ο κ. Schneider δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την ανάκαμψη των επιτοκίων στις ΗΠΑ και ελπίζουμε ότι η ΕΚΤ θα επιστρέψει επίσης στη βιώσιμη νομισματική πολιτική. Η πίεση στις τιμές αντασφάλισης έχει μειωθεί σημαντικά. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στο πειθαρχημένο underwriting, στην ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας και στη συστηματική αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, τόσο στην πρωτασφάλιση όσο και στην αντασφάλιση».

Προηγούμενο άρθροΑλλαγές στο ΔΣ της ΕΑΔΕ
Επόμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: Οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν έναν ακόμα εκπαιδευτικό κύκλο της LIMRA