Άρθρα

Κεραυνοί εν αιθρία από τον κ. Νίκο Μακρόπουλο

Στο “περιθώριο” της Συνέντευξης Τύπου, στην οποία προσκάλεσε ο κ. Νίκος Μακρόπουλος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική, τους συντάκτες του ασφαλιστικού Τύπου, στις 11 Ιουλίου, πέραν όλων όσων παρατίθενται στο δελτίο Τύπου της Εταιρείας, εθίγησαν πολύ σοβαρά, κατά την άποψή μας, γενικότερα και ειδικότερα… πράγματα!

Ελέχθη κατά τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό από τον κ. Νίκο Μακρόπουλο ότι:

  • Η αγορά, με ευθύνη των ασφαλιστικών εταιρειών, επιλέγει και έχει πτωχευτικό ασφάλιστρο, όχι μόνον στον κλάδο αυτοκινήτου, αλλά και στον κλάδο περιουσίας. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί την ασφαλιστική αγορά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.
  • Εκπονείται σχέδιο πρότασης προς την Πολιτεία για την κάλυψη του κινδύνου του σεισμού, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες το ασφάλιστρο σεισμού.
  • Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ελέγχει αν τα ασφάλιστρα που χρεώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
  • Ο τραπεζικός παρεμβατισμός στις ασφαλίσεις στην Ελλάδα έχει υπερβεί κάθε ανεκτό όριο. Οι τράπεζες εκμεταλλεύονται ανέντιμα τη δουλειά των διαμεσολαβούντων.
  • Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος άλλα συμφωνούν εν συμβουλίω και άλλα πράττουν κατά μόνας.

Ο κ. Μακρόπουλος, επιπρόσθετα, διατύπωσε εναγώνια έκκληση για τον μη αφελληνισμό της ασφαλιστικής μας βιομηχανίας, πράγμα που σήμερα μεθοδεύεται. Επίσης, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο το ύψος των καταβαλλόμενων προμηθειών, κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτων, και προειδοποίησε τους διαμεσολαβούντες που ζούνε από αυτή την πηγή πρόσκτησης, ότι σύντομα αυτή θα… στερέψει.

Ο κ. Μακρόπουλος, στην τοποθέτησή του, συμπεριέλαβε διαπιστώσεις για φαινόμενα και πρακτικές, επί των οποίων η αγορά, οι διαμεσολαβούντες, οι καταναλωτές, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών οφείλουν και πρέπει να πάρουν θέση.

Ο κ. Νίκος Μακρόπουλος έχει διαδρομή ικανή να νομιμοποιεί την άποψή του ως φερέγγυα και επαρκώς επαγγελματική.

Είναι ο εν ενεργεία αρχαιότερος Έλληνας ασφαλιστής.

Έχει στην ιδιοκτησία του όχι τη μεγαλύτερη, αλλά μία από τις καλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρέπει –επαναλαμβάνουμε– να απαντηθούν πειστικά οι φόβοι του και οι επιφυλάξεις του.

Οψόμεθα!

Δημήτρης Ρουχωτάς


ΥΓ. Αν και αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα της Ευρώπη Ασφαλιστική και του κ. Μακρόπουλου, είναι ενδεικτική και γενικότερου ενδιαφέροντος η ανακοίνωσή του για την ίδρυση Αμοιβαίου Κεφαλαίου με έδρα το Λουξεμβούργο.

Διαβάστε επίσης: Ευρώπη Ασφαλιστική: Δυναμική επανατοποθέτηση στην ασφαλιστική αγορά

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας