Εταιρείες

Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων από την Qudos Insurance

Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια της τελούσας σε ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας Qudos Insurance A/S.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε., ως ειδική αντιπρόσωπος ζημιών στην Ελλάδα της Qudos Insurance A/S και δυνάμει συμβάσεως με το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις ζημιές που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας και θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους για λογαριασμό του Ταμείου Εγγυήσεων της Δανίας.

Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας καλύπτει όλες τις ζημιές που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια της Qudos Insurance A/S (υποχρεωτική αστική ευθύνη και προαιρετικές καλύψεις), σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και οι οποίες έχουν προκύψει έως και 11-3-2019 και θα αναγγελθούν ως τις 20-6-2019.

«Πρωταρχικός στόχος όλων μας είναι η συνεπής και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ζημιωθέντων προσώπων», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε.

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εταιρείας www.qudos.gr, είτε να επικοινωνήσουν μαζί της στα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο Τμήματος Ζημιών:  216 4004 115

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας