Κανονιστική Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα

1129
synedrio kanonistikis symmorfosis

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα» (7CPEs). Υλοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), τον επίσημο φορέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Palladian Conferences, με τη συμμετοχή περισσότερων από 180 στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε:

«Επιθυμία και στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να εξελιχθεί σε θεσμό, ο οποίος θα ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε όλους τους κλάδους, και να επαναλαμβάνεται ετησίως».

Ακόμη, σημείωσε ότι:

«Η Κανονιστική Συμμόρφωση δεν αποτελεί απλά μια τυπική υποχρέωση που οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν, αλλά μια ουσιαστική λειτουργική μονάδα: μια μονάδα η οποία προστατεύει τη φήμη μιας επιχείρησης, εκπονεί, επανεξετάζει και διαμορφώνει τις πολιτικές και διαδικασίες μια επιχείρησης».

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η κα Ζέφη Νικολάου, Μέλος Δ.Σ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Ε.Τ.Ε, ο κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Δ/ντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η κα Βίκυ Πολίτου, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΙΕΕΕ), και ο κ. Άρης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος, Hellenic Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), στους χαιρετισμούς τους τόνισαν τον σπουδαίο ρόλο της κανονιστικής συμμόρφωσης στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν την ένταξη της κανονιστικής συμμόρφωσης στη δομή τους, για να ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη φήμη τους, ωστόσο, είναι αναγκαία η εφαρμογή της σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα. Επισήμαναν, βέβαια, ότι δεν είναι πάντα εύκολο και πάντα αρεστό να λειτουργείς σε ένα πλαίσιο νομιμότητας μέσα σε μία επιχείρηση. Τελικά, όμως, η εφαρμογή της κανονιστικής συμμόρφωσης προστατεύει τη φήμη και την αξιοπιστία και υποστηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης.

synedrio kanonistikis symorfosis

Η κανονιστική συμμόρφωση είναι πυλώνας προστασίας για την επιχείρηση. Προστατεύει τον πλούτο της, αποτρέπει την απάτη και προάγει τη διαφάνεια. Και το κόστος εφαρμογής της είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος μη εφαρμογής της.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η πλειονότητα των εταιρειών που την εφαρμόζει προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς είναι μία από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές του κλάδου.

Καθώς, όμως, δεν υπάρχει χώρα άνοση στη διαφθορά, επιβάλλεται η εφαρμογή της κανονιστικής συμμόρφωσης σε εταιρείες όλων των κλάδων και για την επίτευξη αυτής της καθολικής εφαρμογής είναι αναγκαία η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Να γίνει ευρύτατα κατανοητό ότι η κανονιστική συμμόρφωση είναι αναγκαία ως οργανικό κομμάτι της επιχείρησης και είναι συνώνυμη της καλής της φήμης.

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου αναλύθηκαν οι προκλήσεις, καθώς και οι σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του Money Laundering.

Συγκεκριμένα, η κα Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ανέλυσε στην παρουσίαση της τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Διεθνής Διαφάνεια τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer, η συμβολή του στην εμπέδωση κουλτούρας συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη αποτέλεσαν βασικό θέμα συζήτησης της δεύτερης ενότητας του συνεδρίου.

Μεταξύ άλλων, αναλύθηκε από τον κ. Jonathan Bowdler, Head of Regulatory Compliance του International Compliance Training, ο τρόπος επίδρασης της Ψυχολογίας στην Κανονιστική Συμμόρφωση.

Ο κ. Γεράσιμος Κουνάδης, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte, στην παρουσίασή του με τίτλο «From Corporate Governance to Product Governance: MiFID II and beyond» ανέφερε ότι η επικέντρωση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διακυβέρνηση προϊόντων επιβάλλει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αναμένονται να κατασκευαστούν και να διανεμηθούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα.

Η προσέγγιση της MiFID II για τη διακυβέρνηση προϊόντων έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για επενδυτικές υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά οι ίδιες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση προϊόντων για τα προϊόντα MiFID II αντικατοπτρίζονται ήδη σε άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις, ώστε να ενσωματωθεί ο αυξημένος έλεγχος και η εποπτεία στον κύκλο ζωής των προϊόντων που δεν διέπονται από τη MiFID, όπως είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα (πλαίσιο IDD).

Τόσο η MiFID II όσο και η IDD έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Και τα δύο πλαίσια εισάγουν κανόνες για τη θέσπιση και την αναθεώρηση ρυθμίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης των προϊόντων, καθώς και κανόνες σχετικά με τις ρυθμίσεις διανομής χρηματοπιστωτικών μέσων και ασφαλιστικών προϊόντων, αντίστοιχα.

Για να ανταποκριθεί επαρκώς μια επιχείρηση στις εποπτικές προσδοκίες, αλλά και στις προσδοκίες των πελατών της –μετατρέποντας ένα κανονιστικό βάρος σε επιχειρηματική ευκαιρία– πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών της, να εντοπίζει όσο το δυνατόν συντομότερα τυχόν ζητήματα που αναδύονται στη διαδικασία παραγωγής και διανομής του προϊόντος, να κατανέμει αρμοδιότητες με σαφή και ανιχνεύσιμο τρόπο, να εφαρμόζει αποτελεσματική εποπτεία από την ανώτερη διοίκηση, να ευθυγραμμίζει τα προϊόντα με τις αγορές στόχους πελατών της, να εφαρμόζει μια αναλογική προσέγγιση ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προϊόντος, να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, καθώς και να βελτιστοποιεί τη διαχείριση δεδομένων.

Επιπρόσθετα, ο κ. Δημήτρης Παππάς τοποθετήθηκε στην τρίτη θεματική ενότητα, τονίζοντας τον ρόλο του Compliance για την ενσωμάτωση των διατάξεων και την πρακτική εφαρμογή τους. Κατά την παρουσίασή του, ανέλυσε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, καταλήγοντας στις προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ένα στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και Επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος, υπογράμμισε τη σημασία της ακεραιότητας τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στην κουλτούρα των επιχειρήσεων στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο, αλλά και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον.

Για να καταφέρει ένας οργανισμός να επιτύχει, θα πρέπει να λειτουργεί με ακεραιότητα, να τηρεί τις υποσχέσεις του, να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες ηθικής, αλλά και να ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την ακεραιότητα ως ένα προσόν, μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε χώρες υψηλού ρίσκου, να εξετάζουν νέες αγορές και πιθανές εξαγορές, να καινοτομούν και να ενσωματώνουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις σχέσεις με τους συνεργάτες και τους μετόχους τους.

Παρόλα αυτά, συχνά, οι οργανισμοί αποτυγχάνουν να επιδείξουν ακεραιότητα και ηθική, με καταστρεπτικές, για τη φήμη τους, αλλά και για τη λειτουργία τους, συνέπειες.

«Ένα λάθος για τις επιχειρήσεις, σημαίνει μια χαμένη ευκαιρία να πράξουν το σωστό»,

σημείωσε ο κ. Δρακούλης.

«Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν πολλά περισσότερα, εάν οι επικεφαλής, αλλά και το ίδιο το προσωπικό και ο τρόπος λειτουργίας τους, αντιμετώπιζαν τα προβλήματα με ακεραιότητα και αυτοπεποίθηση».

Είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ πρόθεσης και πράξης για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί με ακεραιότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν την πρόθεση να πράξουν το σωστό, το οποίο φανερώνεται μέσα από τις δηλώσεις για την αποστολή και τις αξίες τους, τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές, αλλά και από τα μηνύματα της ηγεσίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών διαθέτει όλα τα παραπάνω –αρκετές, ωστόσο, φαίνεται να μένουν πίσω στην πράξη, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, απουσιάζουν αρχές, πρότυπα συμπεριφοράς και άγραφοι κανόνες για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και των συνεργατών, εμπεριστατωμένα στοιχεία για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και την κουλτούρα του οργανισμού, αλλά και μετρήσιμα στοιχεία για την επίδειξη ακεραιότητας του οργανισμού.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με Scientific Partner τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ και την υποστήριξη των Χρυσών Χορηγών Deloitte και EY, των εταιριών Contributors Eurobank, Όμιλος ΟΤΕ, Thomson Reuters, και των Υποστηρικτών Infocredit Group, Priority Business Intelligence. Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν η ιστοσελίδα Capital.gr και το περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά.

Οι δημοσιογράφοι Βάσω Αγγελέτου και Μαρία Σαράφογλου ανέλαβαν το συντονισμό των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Προηγούμενο άρθροΗ AIG αποκτά το 100% της AIG Ελλάς
Επόμενο άρθροMetLife: Προσφορά παιδικών check – up στους ασφαλισμένους της