Οικονομικά Μεγέθη

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο εννεάμηνο

Ενισχυμένα εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Υδρογείου Ασφαλιστικής στο 9μηνο, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα €10,2 εκατ., ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

  • Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €236,2 εκατ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2019 (€223,9 εκατ.).
  • Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε €200,2 εκατ. (€158,8 εκατ. σε χρεόγραφα και €41,4 εκατ. σε ακίνητα) από €186,8 εκατ. κατά την 31.12.2019.
  • Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €73,2 εκατ. έναντι €67,2 εκατ. κατά την 31.12.2019.
  • Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) διατηρείται στο 162,0 %.
  • Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €148,7 εκατ. έναντι €143,4 εκατ. κατά την 31.12.2019.
  • Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €10,2 εκατ.
  • Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €63,6 εκατ. έναντι €64,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2019).

«Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έτους, η πανδημία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταραχές στην κοινωνία και την οικονομία.
Μέσα στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και στη χώρα μας, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, έχοντας επιδείξει, από την πρώτη στιγμή της κρίσης, υψηλή ετοιμότητα ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα, συνεχίζει να κινείται με σταθερότητα και δυναμική, κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεχή  ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών.
Κατά την 30.09.2020, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνονται ενισχυμένα σε σχέση με την 31.12.2019. Η κερδοφορία παραμένει υψηλή, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα €10,2 εκ., ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
Οι επιδόσεις αυτές πιστοποιούν τις ισχυρές βάσεις και τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας. Με συνετή διαχείριση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και αδιαπραγμάτευτη αξία το προσωπικό και τους συνεργάτες της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία τους στρατηγικούς και οικονομικούς της στόχους.
Πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η φροντίδα και στήριξη των ασφαλισμένων μας, με ακόμη  μεγαλύτερη έμφαση και ευαισθησία, εν μέσω της ιδιαίτερης αυτής συγκυρίας», σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. Λουκάς Κορομπίλης, στο πρόσφατο “Voice” της εταιρείας.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας