Εταιρείες

International Life: Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου η αναστολή πληρωμών

Παρατείνεται μέχρι την 31 Μαρτίου 2017 η αναστολή πληρωμών και καταβολών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις «International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» και «International Life Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»,

Η απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και κοινοποιείται στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή της κ. Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου.

Δείτε εδώ την απόφαση ΕΠΑΘ, που αφορά την International Life AEAZ.

Δείτε εδώ την απόφαση ΕΠΑΘ, που αφορά την International Life AEΓΑ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας