Οικονομικά Μεγέθη

Interamerican: €216,3 εκατ. κατέβαλε σε ασφαλισμένους της το 2015

Στα 216,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές καταβολές οικονομικών υποχρεώσεων της Interamerican το 2015.

Αναλυτικά, η Interamerican πλήρωσε σε πελάτες της με ασφαλιστήρια ζωής για θανάτους, λήξεις συμβολαίων, ανικανότητες μόνιμες και πρόσκαιρες, εξαγορές, συνολικά 75 εκατ. ευρώ σε 21.380 περιπτώσεις.

Στον τομέα υγείας, για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και νοσηλείες Medisystem, νοσοκομειακές καλύψεις και επιδόματα ασθενειών, η εταιρεία κατέβαλε 53,7 εκατ. ευρώ σε 208.636 περιπτώσεις.

Στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, αποζημιώθηκαν με 68 εκατ. συνολικά 55.267 περιπτώσεις για αστικές ευθύνες, ζημιές κατοικιών και επιχειρήσεων, νομική προστασία κ.λπ., με τον κλάδο αυτοκινήτων να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 59,2 εκατ. σε 50.593 αποζημιώσεις.

Τέλος, στις ομαδικές ασφαλίσεις για συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ζωής, ζημιών και υγείας τύπου Medisystem, καταβλήθηκαν 19,6 εκατ. ευρώ σε 62.703 περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία, «η εστίαση στον πελάτη με κάθε τρόπο απόδοσης αξίας, ως βασική προτεραιότητα στις δεσμεύσεις της Interamericanέναντι των ενδιαφερομένων μερών, επιβεβαιώθηκε κατά το 2015 με συνολικές καταβολές οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας που έφθασαν τα 216,3 εκατ. ευρώ.
Η καθετοποίηση των διαδικασιών που έχει επιτευχθεί με απλοποίηση και ψηφιοποίηση λειτουργιών, έχει μειώσει και τον χρόνο εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα τον υψηλό δείκτη ικανοποίησης των πελατών, που για την
Interamericanείναι 85%, ενώ για την Anytime (στην ασφάλιση αυτοκινήτου) είναι 94%. Παράλληλα, η εταιρεία βελτίωσε περαιτέρω τους δείκτες ζημιών στους κλάδους υγείας και γενικών ασφαλίσεων, επιτυγχάνοντας 64,1% και 53,1%, αντιστοίχως, γεγονός που συνέβαλε –μεταξύ άλλων– και στα καλά οικονομικά αποτελέσματα κατά το περασμένο έτος».

Στο ίδιο δελτίο αναφέρεται ότι συγκεντρωτικά, η Interamerican ανταποκρίθηκε με καταβολές ποσών και αποζημιώσεων σε 347.986 περιπτώσεις, που μαζί με τα περιστατικά τα οποία εξυπηρετήθηκαν πέρυσι από τις υπηρεσίες οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθειας της εταιρείας -327.000- “μεταφράζονται” σε εξυπηρέτηση, αποζημιωτική ή με υποστήριξη βοήθειας, 1.850 πελατών ή δικαιούχων καθημερινά, κατά μέσο όρο. Επισημαίνεται ότι οι καταβολές και το αποδιδόμενο κοινωνικό προϊόν από την Interamerican (μισθοί, παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, επενδύσεις, προμήθειες συνεργατών, δαπάνες δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας) το οποίο ανήλθε πέρυσι στα 135,5 εκατ. ευρώ, ορίζουν τη δυναμική συνεισφορά της εταιρείας στην οικονομική ζωή του τόπου, που έφθασε συνολικά στα 351,8 εκατ. ευρώ κατά το 2015.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας