Διεθνή

Insurance Europe: Πώς να αυξήσετε τις συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις

Η Insurance Europe δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τη σημασία της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, με αφορμή την έναρξη της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, μιας ετήσιας παγκόσμιας εκστρατείας οικονομικής ευαισθητοποίησης για τα παιδιά και τους νέους.

Το να σκέφτεται κανείς εκ των προτέρων τις ανάγκες συνταξιοδότησης μπορεί να είναι δύσκολο. Πολλοί νέοι – ή και όχι τόσο νέοι– πιστεύουν ότι οι συντάξεις είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούν αργότερα στη ζωή τους και αναβάλλουν τις σχετικές αποφάσεις. Το άρθρο περιγράφει ορισμένα βήματα που πρέπει να εξετάζουν οι άνθρωποι όταν αποταμιεύουν για το μέλλον τους.

Όπως η καλλιέργεια φυτών ή δέντρων, έτσι και η συνταξιοδοτική αποταμίευση απαιτεί κάποιο σχεδιασμό και προνοητικότητα. Ένας κηπουρός πρέπει να σχεδιάσει τον κήπο του και να καθορίσει ποια φυτά θα ευδοκιμήσουν σε αυτό το περιβάλλον. Παρομοίως, κατά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση ένα άτομο πρέπει να εξετάσει την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, τις αναμενόμενες μελλοντικές ανάγκες του κατά τη συνταξιοδότηση και το εισόδημα που απαιτείται για την κάλυψή τους, ώστε να μπορέσει να επιλέξει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Το άρθρο αποτελεί μέρος της εκστρατείας #InsureWisely της Insurance Europe, η οποία καταδεικνύει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών ασφαλιστών να αυξήσουν τα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσουν καλύτερα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις έννοιες. Η Insurance Europe ενθαρρύνει επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην υποστήριξη αυτού του στόχου.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας