Insurance Europe: Όχι στη συγχώνευση της ΕIOPA με την EBA

494
Koller Michaela Insurance Europe

Η ασφαλιστική αγορά χρειάζεται τον δικό της επόπτη

Η μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ή η συγχώνευσή της με μια άλλη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή θα μείωνε την αποτελεσματικότητα της προστασίας των καταναλωτών και της προληπτικής εποπτείας, υποστηρίζει η Insurance Europe.

Ανταποκρινόμενοι σε ιδέες που διατυπώθηκαν σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε για τη μεταφορά ορισμένων εξουσιών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από την EIOPA στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority) ή/και για τη συγχώνευση της EIOPA με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority), η Insurance Europe δήλωσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα οδηγήσουν σε καλύτερη Εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ ούτε σε αυξημένη σύγκλιση στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές εποπτεύουν την ασφάλιση.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Ενώσεων, η επιχειρηματική και εποπτική δραστηριότητα είναι αλληλένδετες και οι αλλαγές θα αμβλύνουν την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ασφάλισης που έχει αποκτήσει η EIOPA από τότε που δημιουργήθηκε. Οι ασφαλιστές πρέπει να συμμορφώνονται με διαφορετικούς κανονισμούς από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, επειδή διαθέτουν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστές χρειάζονται έναν επόπτη εστιασμένο και ικανό να κατανοήσει το ξεχωριστό επιχειρηματικό μοντέλο, τους κινδύνους και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μια άλλη δομή στην εποπτεία της ΕΕ θα λειτουργούσε καλύτερα και θα δικαιολογούσε το κόστος, τους κινδύνους και τα έτη αβεβαιότητας που θα συνόδευαν τυχόν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστές μόλις πρόσφατα άρχισαν να εργάζονται στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ και άλλες σημαντικές κανονιστικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τα προσεχή έτη, οπότε το ευρωπαϊκό κανονιστικό περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η εποπτική σύγκλιση, είναι νέο ή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Συνεπώς, είναι πολύ νωρίς και είναι πολύ επικίνδυνο να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές.

Η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, σχολίασε σχετικά: «Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό Ευρωπαίο επόπτη αποκλειστικά για τον τομέα της ασφάλισης. Η ασφάλιση είναι μια πολύπλοκη βιομηχανία, που απαιτεί έναν επικεφαλής επόπτη με υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης, ο οποίος θα επιβλέπει όλους τους τομείς εποπτείας, περιλαμβανομένης τόσο της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και της προληπτικής εποπτείας, ώστε να αποφευχθούν διπλές και αντιφατικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Η διάσπαση των ασφαλιστικών ευθυνών μεταξύ των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ή η συγχώνευση των εποπτικών αρχών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτή την εμπειρογνωμοσύνη και το αποτέλεσμα θα ήταν κακό».

Σύμφωνα με την Insurance Europe, μολονότι δεν δικαιολογούνται σημαντικές αλλαγές στη δομή, τις εξουσίες ή τις ευθύνες της EIOPA, απαιτούνται, ωστόσο, βελτιώσεις στη διακυβέρνησή της. Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι η εφαρμογή ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για όλες τις αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών και η βελτίωση της διαφάνειας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει, επίσης, να εξεταστούν και άλλες βελτιώσεις, όπως ένα ανεξάρτητο συμβούλιο εποπτείας για την υποστήριξη της εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την EIOPA.

«Σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο διακυβέρνησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της EIOPA και για να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει πάντοτε εντός της εντολής της και θα ενεργεί προς το συμφέρον της ευρύτερης οικονομίας της ΕΕ», πρόσθεσε η κα Koller.

Η Insurance Europe, παρόλο που αναγνωρίζει την ανάγκη για έναν ισχυρό ασφαλιστικό επόπτη, πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω εξουσίες στην EIOPA σε αυτό το στάδιο. Αντ’ αυτού, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξασφάλιση ότι η EIOPA θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις υφιστάμενες εξουσίες της.

Προηγούμενο άρθροΕφαρμογές επιχειρηματικότητας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση από το ΕΙΑΣ
Επόμενο άρθροStress & Energy Management για δύσκολους καιρούς από το ΕΙΑΣ