Διεθνή

Insurance Europe: Ναι στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για το Fintech

Η Insurance Europe χαιρετίζει τη δημοσίευση του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Fintech, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σχεδιάζει να στηρίξει την καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Ενώσεων, οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, για να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές και οι ασφαλιστές μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιοποίηση. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διασφαλίσουν υψηλά πρότυπα προστασίας του καταναλωτή και υγιούς ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα να εξαλείψουν τα ρυθμιστικά εμπόδια και να ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Ο κ. William Vidonja, head of conduct of business της Insurance Europe, δήλωσε σχετικά: «Η Insurance Europe υποστηρίζει τη βασική αρχή του Σχεδίου Δράσης για το Fintech, ότι οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλους όσους ασκούν παρόμοια δραστηριότητα που συνεπάγεται παρόμοιο κίνδυνο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να παρέχουμε στους καταναλωτές την προστασία που δικαιούνται. Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες –όπως για την αδειοδότηση σε επίπεδο ΕΕ– ισχύουν τόσο για τους υφιστάμενους παράγοντες της αγοράς όσο και για τους νεοεισερχομένους, για να εξασφαλίσουν έτσι υγιή ανταγωνισμό.

Λόγω του γρήγορου ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι ζωτικής σημασίας οι κανόνες ή οι κατευθυντήριες γραμμές να είναι φιλικές προς την ψηφιακή τεχνολογία, τεχνολογικά ουδέτερες και επαρκείς για το μέλλον. Η Insurance Europe χαιρετίζει συνεπώς το γεγονός ότι η Επιτροπή συνεχίζει να επιτρέπει στις αγορές και τις τεχνολογίες να αναπτυχθούν, πριν από την εισαγωγή δεσμευτικής νομοθεσίας».

23 πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για το Fintech

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 8 Μαρτίου, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ψηφιακών τεχνολογιών και συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει 23 πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, στην προώθηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών (blockchain, τεχνητή νοημοσύνη, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κ.ά.), στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Περιλαμβάνει, επίσης, έναν κανονισμό σχετικά με την πληθοχρηματοδότηση (Crowdfunding), η οποία βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις (Crowdfunding Insurance: Μπορεί το πλήθος να δώσει τη λύση στο κενό προστασίας;).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας