Εκδηλώσεις

Ημερίδα Πιστοποίησης Πραγματογνωμόνων

Hμερίδα με θέμα την πιστοποίηση των Πραγματογνωμόνων πραγματοποίησε ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών ζημιών στις 27/3/2019. Η ημερίδα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης υπό την Αιγίδα της FUEDI.

Ο κ. Malcolm Hyde, πρόεδρος της FUEDI της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας εθνικών συλλόγων Πραγματογνωμόνων, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της ημερίδας. Ο κ. Hyde, στην παρουσίασή του τόνισε πως στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σημερινό περιβάλλον που διέπεται κυρίως από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο ρόλος του πραγματογνώμονα είναι κρισιμότερος από ποτέ στη διαχείριση των ζημιών και η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας είναι επιτακτική. Η πιστοποίηση του επαγγελματία πραγματογνώμονα αποτελεί εχέγγυο για την ομαλή διαχείριση της ζημιάς και την προστασία όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων ως πλήρες και ισότιμο μέλος της FUEDI έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πλήρως συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές της εκπαιδευτικής οδηγίας της FUEDI. Οι πραγματογνώμονες, μέλη του Ελληνικού Συλλόγου μέσω της πιστοποίησης αναβαθμίζουν το ρόλο τους και προσθέτουν αξία στις υπηρεσίες που παρέχουν προς τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Στην πρόσκληση για την ημερίδα ανταποκρίθηκαν με θέρμη και παρευρέθηκαν πραγματογνώμονες που εκπροσώπησαν το σύνολο της αγοράς, δείχνοντας έτσι έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο.

Σχετικά με τον Σύλλογο πραγματογνωμόνων

O Ελληνικός σύλλογος πραγματογνωμόνων και διακανονιστών ζημιών (Hellenic Association of Loss Adjusters) είναι το θεσμικό όργανο για την εκπροσώπηση των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων ζημιών, πλην τροχαίων ατυχημάτων, στην Ελλάδα.

Ο Σύλλογος καθορίζει αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και κώδικα δεοντολογίας προάγοντας έτσι την αξιοπιστία των Πραγματογνωμόνων. Παράλληλα, συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των  γνώσεων του Πραγματογνώμονα μέσω της δια βίου Μάθησης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά στα ασφαλιστικά δρώμενα και αποτελεί ισότιμο και πλήρως αναγνωρισμένο μέλος της FUEDI της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πραγματογνωμόνων. Συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, την πολιτεία, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Είναι αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο με σύμφωνα με την απόφαση 132/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο θεσμικός ρόλος του διαρκώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται.

Σχετικά με την FUEDI

Η FUEDI είναι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία που έχει μέλη της του εθνικούς Συλλόγους Πραγματογνωμόνων. Η FUEDI το 1972 και σήμερα εκπροσωπεί όλες της χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Σκοποί της FUEDI είναι η προαγωγή  του επαγγέλματος του Πραγματογνώμονα, μέσω της συμμόρφωσης σε αυστηρούς κανόνες δεοντολογία και της δια βίου μάθησης.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας