Οικονομικά Μεγέθη

Ιδιαίτερα θετικό το πρώτο τρίμηνο 2015 για τον Όμιλο Talanx

Με θετική απόδοση ξεκίνησε το έτος ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling, εμφανίζοντας ενισχυμένα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 251 εκ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο – αύξηση 16,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (216 εκ. ευρώ). Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 12,2%, σε 9,4 δισ. ευρώ (8,4) το πρώτο τρίμηνο (αύξηση της τάξεως του 6,8% χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών). Στην αύξηση συνέβαλε η επέκταση των διεθνών εργασιών του Ομίλου, καθώς και η υποτίμηση του ευρώ. Οι εγχώριες εργασίες (εντός Γερμανίας) σημείωσαν επίσης ενισχυμένη παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο.

«Οι θετικές επιδόσεις μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη πως η στρατηγική διαφοροποίησης και διεθνοποίησης του Ομίλου αποδίδει καρπούς. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για επίτευξη καθαρών κερδών 700 εκ. ευρώ κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο Ομίλου» δήλωσε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas. «Τόσο το περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, όσο και οι ανταγωνιστικές αγορές βιομηχανικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τις υπερβούμε επιτυχώς».

Οι ζημίες από φυσικές καταστροφές για τον Όμιλο Talanx ανήλθαν σε 156 εκ. ευρώ (41) το πρώτο τρίμηνο. Στην περίοδο αυτή εγγράφηκαν μεγάλες ζημίες από τον τυφώνα Niklas, την πτώση του αεροσκάφους της Germanwings καθώς και αρκετές ζημίες πυρός στον τομέα Βιομηχανικών ασφαλίσεων. Εξ αυτών, μεγάλες ζημίες ύψους 94 εκ. ευρώ (10) αφορούν σε πρωτασφαλιστικές εργασίες, ενώ 62 εκ. ευρώ (31) σε αντασφαλιστικές. Παρά την αύξηση, τα μεγέθη βρίσκονται εντός των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών που είχε εκτιμηθεί στα 230 εκ. ευρώ.

Οι ζημίες αυτές οδήγησαν σε αύξηση του μικτού λειτουργικού δείκτη σε 96,5% (από 94,3). Τε τεχνικό αποτέλεσμα του Ομίλου επιβαρύνθηκε, αγγίζοντας τα -389 εκ ευρώ (-370). Συνολικά, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε και πάλι από τη συμμετοχή των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής στα έσοδα από επενδύσεις, η οποία μειώνει το τεχνικό αποτέλεσμα κατά IFRS. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε 1 δισ. ευρώ. Οι διαγραφές ομολόγων λόγω της εκκαθάρισης της Heta Asset Resolution επέδρασαν κατά περίπου 4 εκ. ευρώ στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο.

Η σημαντική βελτίωση των καθαρών κερδών από συναλλαγματικές διαφορές επηρέασε θετικά τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ). Το πρώτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε 643 εκ. ευρώ (554), κυρίως λόγω των θετικών αποτελεσμάτων του κλάδου Αντασφαλίσεων Ζωής/Υγείας.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 16,2% ανερχόμενα σε 251 εκ. ευρώ (216). Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,99 ευρώ (0,86) το πρώτο τρίμηνο. Ο δείκτης ρευστότητας του Ομίλου σύμφωνα με το Solvency I διαμορφώθηκε σε 243% στις 31.03.2015 (228% στις 31.12.2014).

Συγχρόνως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου, ο Όμιλος Talanx δημοσίευσε τους απολογισμούς διαχείρισης κινδύνων. Ο δείκτης οικονομικής ρευστότητας του Ομίλου στις 31.12.2014 ανήλθε σε 194% (333), σύμφωνα με το εσωτερικό υπόδειγμα που αναπτύχθηκε σε ακολουθία με τις απαιτήσεις του Solvency II). H επίτευξη αυτών των δεικτών πραγματοποιήθηκε παρά το συνεχιζόμενο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αλλά και τις αλλαγές στο μοντέλο υπολογισμού που επιβλήθηκαν από το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο. Συνυπολογίζοντας τα υβριδικά κεφάλαια και τα κεφάλαια συμμετοχών στα κέρδη, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 271%. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ισχυρή κεφαλαιοποίηση του Ομίλου Talanx. Ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε τροχιά εφαρμογής του εσωτερικού υποδείγματος για το Solvency II, πριν από την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2016, και θα υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση στην Εποπτική Αρχή (BaFin) τον προσεχή Ιούνιο.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: HDIGerling Industrie
Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημείωσε αύξηση παραγωγής κατά 7,1% το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ (1,8). Η αύξηση σε εγχώριο νόμισμα ανήλθε σε 3,9%. Για άλλη μία φορά η ανάπτυξη προήλθε από τις εργασίες των θυγατρικών και των υποκαταστημάτων εκτός Γερμανίας, καθώς η διείσδυση στη αγορά της Γερμανίας βρίσκεται σε ήδη υψηλά επίπεδα.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης αυξήθηκε σε 98,9 (87,7) λόγω υψηλού αριθμού μεγάλων ζημιών. Το τεχνικό αποτέλεσμα περιορίστηκε σε 6 εκ. ευρώ (51). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 26,4% σε 53 εκ. ευρώ (72), λόγω των συνεχιζόμενα χαμηλών επιτοκίων και των ασυνήθιστα υψηλών πραγματοποιηθέντων κερδών που είχαν εγγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) ανήλθε σε 72 εκ. ευρώ (106). Η συμβολή του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 47 εκ. ευρώ (67).

 

Αλλαγή επωνυμίας
Αντανακλώντας τον διεθνή προσανατολισμό του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, ο Όμιλος Talanx προγραμματίζει την αλλαγή της επωνυμίας και της εταιρικής μορφής της θυγατρικής HDIGerling Industrie Versicherung AG.  Όπως ανακοινώθηκε από τον Όμιλο τον Μάρτιο του 2015, η εταιρεία θα λειτουργήσει στο μέλλον υπό την επωνυμία HDI Global SE. Οι διαδικασίες αλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος του 2015 – αρχές του 2016.

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ τριμήνου 2015 (
IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩ

Α τρίμηνο 2015

Α τρίμηνο 2014

Μεταβολή 2014/2013

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

9.440

8.414

+12,2%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

6.367

5.599

+13,7%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,5 %

94,3 %

+2,2 %μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

996

1.010

-1,4%

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

643

554

+16,1%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

251

216

+16,2%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

12,0 %

11,8 %

+0,2 %μονάδες

1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας