IDD: Cover Notes και Συνεργασίες διεκδικούν οι Μεσίτες Ασφαλίσεων!

2698
Xirogianopoulos Giannis SEMA

Είναι δύσκολο να βρει κανείς Ευρωπαϊκή Οδηγία που να ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της Ε.Ε.! Όπως επίσης και να βρει Οδηγία που να μην ενσωματώθηκε περιλαμβάνοντας και κάποιες… ελληνικές πρωτοτυπίες. Η IDD, η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, έπρεπε να ξεκινήσει η εφαρμογή της IDD την 1η Οκτωβρίου. Ο Οκτώβρης πλησιάζει στο τέλος του και ακόμα δεν έχει φανεί “λευκός καπνός” από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου για τις τελικές διορθώσεις.

Αυτό είναι καλό και κακό. Κακό, γιατί για άλλη μία φορά… τινάξαμε στον αέρα τα χρονοδιαγράμματα. Καλό, γιατί ίσως υπάρχει ακόμα χρόνος να διορθωθούν κάποια σημεία (εκείνες οι… ελληνικές πρωτοτυπίες, που λέγαμε παραπάνω), που εξακολουθούν να αποτελούν “αγκάθι” για κάποιες κατηγορίες διαμεσολαβούντων και πιο συγκεκριμένα για τους Μεσίτες ασφαλίσεων.

Μα καλά, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, με όσα πέτυχε σε επίπεδο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δεν είναι ευχαριστημένη;

Πράγματι, κατά τη διάρκεια της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής οι μεσίτες διεκδίκησαν και πέτυχαν τη διόρθωση ζητημάτων που απασχολούσαν αυτή τη βαθμίδα διαμεσολάβησης, όπως ο τρόπος αμοιβής τους, τα εγγυητικά κεφάλαια, κ.ά.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο βασικά σημεία, για τα οποία, όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, «μας θίγουν ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, ανατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων, εκ του θεσμικού τους ρόλου και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και πρακτικής λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη».

Το πρώτο αφορά στον Περιορισμό Έκδοσης Πιστοποιητικών Ασφάλισης (Cover Notes) μόνο στους Μεγάλους Κινδύνους, που «δεν υφίσταται πουθενά στον κόσμο», όπως τονίζει ο κ. Ξηρογιαννόπουλος.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την Απαγόρευση Συνεργασιών μεταξύ Μεσιτών & Πρακτόρων, που όπως φαίνεται επιβάλλεται μόνο και μόνο για να γίνει πιο εύκολη η δουλειά της εποπτείας, προκαλώντας, όμως, αρκετές πρακτικές δυσκολίες στους μεσίτες και όχι μόνο, ενώ «βάλλουν ευθέως κατά των μικρομεσαίων ασφαλιστικών διανομέων», όπως έχει ήδη επισημάνει σχετικά ο ΣΕΜΑ.

Οι θέσεις του ΣΕΜΑ για τα παραπάνω κατατέθηκαν λεπτομερώς στα Υπομνήματα που ο Σύνδεσμος υπέβαλε στο στάδιο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (11.01.2018/Αρ. Πρωτ: 28) και της Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου (28.06.2018/Αρ. Πρωτ: 35), ενώ παρουσιάστηκαν διεξοδικά και συζητήθηκαν σε συναντήσεις που είχε τόσο με την ΤτΕ όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών.

Παραθέτουμε κατωτέρω τις θέσεις αυτές, όπως παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Υπάρχει ελπίδα να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους; Με βάση το δίκαιο και το λογικό ίσως θα έπρεπε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως η χώρα, έστω και ατύπως, βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό πολλές φορές, δυστυχώς, έχει μεγαλύτερο βάρος και από τη λογική.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσπάθειες του ΣΕΜΑ για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του επαγγέλματος του μεσίτη είναι ορατές και αναμένουμε να δούμε αν θα έχουν τελικά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Νεότερα θα υπάρξουν ελπίζουμε μέσα στον Νοέμβριο, οπότε επιτέλους το Νομοσχέδιο θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Θα παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.

 

Οι θέσεις του ΣΕΜΑ*

«5. Αναφορικά με τον περιορισμό της δυνατότητας έκδοσης Πιστοποιητικών Ασφάλισης (Cover Notes) μόνο στην περίπτωση ασφάλισης «Μεγάλων Κινδύνων» και μόνο όταν πρόκειται για επαγγελματία πελάτη (άρθρο 4 παρ. 5)

 • Ο νόμος κάνει αναφορά (βλ. πρώτο εδ. άρθρου 2 του ν.2496/97) σε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ασφαλιστική σύμβαση και τέτοιο θεωρείται διεθνώς και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης (Cover Note). Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα αυτή, εξ ορισμού και εκ της διεθνούς ασφαλιστικής νομοθεσίας, δίνεται αποκλειστικά και μόνο στους Μεσίτες Ασφαλίσεων και είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της κατηγορίας αυτής σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες διαμεσολάβησης.
 • Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα ο επόπτης δεν ορίζει περιορισμούς στην έκδοση και αποστολή του Cover Note. Το Cover Note είναι από τα κύρια ασφαλιστικά μέσα που χρησιμοποιεί μόνο ο Μεσίτης Ασφαλίσεων προς τον πελάτη του ασφαλιζόμενο.
 • Αντίστοιχα, καμία ρύθμιση δεν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για το κεκτημένο δικαίωμα των Μεσιτών Ασφαλίσεων να εκδίδουν Χρεωστικό και/ή Πιστωτικό Σημείωμα, ως παρακολούθημα του πιστοποιητικού ασφάλισης, με συνέπεια τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 • Θεωρούμε ότι ο παραπάνω περιορισμός, που δεν αποτελεί υποχρέωση προσαρμογής σε διάταξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (IDD) αλλά προσθήκη δυσμενή και άνευ αιτιολογίας στο Σχέδιο Νόμου, θα πρέπει να απαλειφθεί. Με αυτά τα περιοριστικά μέτρα, όσον αφορά την έκδοση Cover Note, ο Έλληνας Mεσίτης Aσφαλίσεων καθίσταται πλήρως μη ανταγωνιστικός σε σχέση με τους Ευρωπαίους μεσίτες ασφαλίσεων.
 • Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλισης (Cover Note) δεν θα πρέπει να έχει κανένα περιοριστικό μέτρο και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 θα πρέπει αντίστοιχα να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Κατά την τοποθέτηση κινδύνου ο Μεσίτης Ασφαλίσεων υποβάλει στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις «συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης», στο οποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της (αντ)ασφάλισης από τους ενδιαφερόμενους (αντ)ασφαλιστές, οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. Ο Μεσίτης λαμβάνοντας την έγγραφη αποδοχή του ασφαλιζόμενου κινδύνου από τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δύναται να εκδίδει «πιστοποιητικό (αντ)ασφάλισης» (Cover Note) με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων αντικαθιστά (εφόσον απαιτηθεί) το πιστοποιητικό (αντ)ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς υπαίτια βραδύτητα με το (αντ)ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, ως παρακολούθημα του Πιστοποιητικού Ασφάλισης που εκδίδεται, ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δύναται να εκδίδει Χρεωστικό και/ή Πιστωτικό σημείωμα (Debit & Credit Note)».

 1. Αναφορικά με τον περιορισμό Συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών Κατηγοριών Διαμεσολάβησης (άρθρο 4, παρ.7)
 • Η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διαφορετικής ιδιότητας για την προώθηση και τοποθέτηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών κινδύνων κατ’ εντολή και με τη σύμφωνη γνώμη του εντολέα/πελάτη, δεν παραβλάπτει με τη συνδρομή της την ουσιαστική εποπτεία του χώρου, ούτε την αξιούμενη διαφάνεια, ούτε την ανεξαρτησία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τον διακριτό ρόλο της κάθε βαθμίδας, αφού ακόμα και στην περίπτωση αυτή η διαμεσολάβηση ασκείται αποκλειστικά από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, ενώ ο πράκτορας λειτουργεί ως συστήνων. Σύμφωνα δε με την πανευρωπαϊκά ισχύουσα πρακτική, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης μέρους της προμήθειας του Μεσίτη στον συστήσαντα πράκτορα, ως προμήθεια σύστασης, αλλά και ως προμήθεια διατήρησης της ασφαλιστικής σύμβασης. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ως εξής:

«Ο μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων δύναται να τοποθετεί κινδύνους κατόπιν συστάσεως εκ μέρους ασφαλιστικών διαμεσολαβητών άλλης κατηγορίας με τη σύμφωνη γνώμη του προς ασφάλιση προσώπου, έναντι εκχωρήσεως προς τον συστήσαντα διαμεσολαβητή του συμφωνουμένου μέρους της προμήθειας του μεσίτη».

 • Επίσης, στο υπό διαβούλευση τελικό Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη/ρύθμιση αναφορικά με τη λειτουργία στην Ελλάδα εκείνων των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξουσιοδοτούν, μέσω ειδικών συμβάσεων, μεσίτες ασφαλίσεων, προκειμένου να προωθήσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τους στην τοπική αγορά (Cover Holders). Για τη λειτουργία των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να ληφθεί ειδική πρόνοια, με την προσθήκη στο άρθρο 4 του Σχεδίου Νόμου, νέας παραγράφου με το εξής περιεχόμενο:

«Επιτρέπεται η συνεργασία μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων με ασφαλιστικό πράκτορα για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης για την οποία ο μεσίτης ενεργεί με την ιδιότητα του ανταποκριτή, μέσω ειδικής σύμβασης εξουσιοδότησης».

 • Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται στην πράξη η λειτουργία εκείνων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξουσιοδοτούν, μέσω ειδικών συμβάσεων, μεσίτες ασφαλίσεων, προκειμένου να προωθήσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τους στην τοπική αγορά. Επιτρέποντας στους μεσίτες τη συνεργασία με τους πράκτορες στη συγκεκριμένη περίπτωση και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ύπαρξη ειδικής σύμβασης εξουσιοδότησης μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και μεσίτη ασφαλίσεων – binding authority agreement) αναγνωρίζεται σε αυτές τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το δικαίωμα να προωθήσουν στην τοπική αγορά τα προϊόντα τους, κάνοντας χρήση των ίδιων καναλιών που διαθέτουν και οι λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή τόσο μέσω μεσιτών όσο και μέσω πρακτόρων.
  Με τη ρύθμιση αυτή καθιερώνονται ίδιοι κανόνες λειτουργίας για όλες της ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καθεστώτος λειτουργίας τους».

*Όπως παρουσιάστηκαν στη συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών στις 4/10/2018.

Προηγούμενο άρθροBusiness Days 2018: Τα νέα ταλέντα σχεδιάζουν το επόμενο καινοτόμο προϊόν της Generali
Επόμενο άρθροΟ καθηγητής κ. Ιωάννης Ρόκας τιμήθηκε με το μετάλλιο της AIDA