Διαμεσολαβούντες

Η wedo.insure αναζητά υπάλληλο back office για τον κλάδο Ζωής και Ατυχημάτων

Η wedo.insure, πρωτοπόρος ασφαλιστική πρακτορειακή εταιρεία με εμπειρία από το 1975 και επί 2 γενεές, αναζητά υποψήφιο για τη θέση του Υπαλλήλου Διαχείρισης Κλάδου Ζωής και Προσωπικών Ατυχημάτων για μια εργασία πλήρους απασχόλησης.

Ο ρόλος αυτός απαιτεί υπευθυνότητα και εμπειρία στην υποστήριξη των ασφαλιστικών διαδικασιών, με έμφαση στο Underwriting εκδόσεων συμβολαίων και τη διαχείριση αιτημάτων αποζημιώσεων.

Επιπλέον, ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του Portal Back Office (OneSoft) καθώς και να διακρίνεται για την ευγένεια, την οργανωτικότητα, την ακρίβεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τις δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων.

Καθήκοντα:

 • Συλλογή στοιχείων για την συμπλήρωση αιτήσεων,
 • Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση ειδικών όρων ασφάλισης με τις ασφαλιστικές κ με τους πελάτες μέχρι και την έκδοση συμβολαίων
 • Διαχείριση ζημιών Χαρτοφυλακίου
 • Διαχείριση αιτημάτων Χαρτοφυλακίου (πρ. πράξεις)
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων
 • Επικοινωνία με Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Συλλογή, επαλήθευση, επεξεργασία, ενημέρωση, αρχειοθέτηση ή και καταχώρηση πληροφοριών στo back Office (OneSoft)
 • Ψηφιοποίηση πληροφοριών και διασφάλιση της προσβασιμότητας τους από τα υπόλοιπα τμήματα
 • Χρήση λογισμικού OneSoft & Portal Hermes 3.0
 • Συμμόρφωση προς τους όρους και την πολιτική χρήσης και ασφάλειας δεδομένων
 • Υποστήριξη στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο back Office ή γραμματειακής υποστήριξης
 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Χειρισμός Portal Ασφαλιστικών εταιρειών
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ασφαλιστικών εταιριών που συμπεριλαμβάνει και την εξοικείωση με τα portal Hermes και Onesoft
 • Δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, που θα σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου για να προσαρμόζεστε σε πολλαπλές απαιτήσεις και να εκτελείτε αποτελεσματικά τις εργασίες σας
 • Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών, προσαρμογής στις εταιρικές αρχές και συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και την πολιτική της εταιρίας
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα – τύπου Α, που αποδεικνύει της εξειδίκευση σας στον ασφαλιστικό τομέα
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση επαγγελματικής ανέλιξης, προσφέροντας τη στήριξή σας στην ομάδα και επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] μαζί με μια συνοδευτική επιστολή που να αναφέρει τις αντίστοιχες εμπειρίες και προσόντα. Η wedo.insure θα αξιολογήσει όλες τις σχετικές αιτήσεις και θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για μια προσωπική συνέντευξη.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας