Εταιρείες

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική στηρίζει τον Αγροτικό Τομέα

Με στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του κόστους των καθημερινών αναγκών των δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων και των παραγωγών, αλλά και τη διεύρυνση των εργασιών της, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Gaia Επιχειρείν.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, προέρχεται από τον Αγροτικό Τομέα και μέτοχοι της είναι όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Σαν συνέχεια αυτής της στενής σχέσης με τον Έλληνα αγρότη και παραγωγό, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Gaia Επιχειρείν θα προσφέρει έκπτωση 5% στην ασφάλιση αυτοκινήτου και 10% στην ασφάλιση κατοικίας, προς όλους τους αγρότες και παραγωγούς.

«Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, μία εταιρεία του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας, φροντίζει πάντα μέσα από τις δράσεις της, τη λειτουργία της και τα προϊόντα της να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής»,  τονίζει ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Δημήτρης Ζορμπάς.

Στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία αναφέρεται, επίσης, στη θετική εξέλιξη των μεγεθών της κατά στη χρήση 2015. Πιο συγκεκριμένα η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, παρουσίασε παράγωγη €25,3 εκατ., κέρδη ύψους €2 εκατ., ίδια κεφάλαια €25,7 εκατ. και κάλυψη φερεγγυότητας solvency ΙΙ κατά 192%, συνεχίζοντας την υγιή αναπτυξιακή  της πορεία. 

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, γέννημα θρέμμα του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος και μοναδική εκπρόσωπος της κοινωνικής οικονομίας στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου, επενδύει παράλληλα στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της και σε νέες στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο τη διεύρυνση των εργασιών της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανανέωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού στο μηχανογραφικό τμήμα, αναβαθμίζοντας όλες τις υπηρεσίες web που προφέρει στους συνεργάτες της, με στόχο τη ελαχιστοποίηση του χρόνου σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική στηρίζει την ανάπτυξή της στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους συνεταιρισμούς και θέτει ως εκ τούτου, ως προτεραιότητα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους συνεργάτες της. Παράλληλα, με στόχο τη διεύρυνση των εργασιών της, αξιοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες και οργανώσεις, όπως συνέβη πρόσφατα με την Gaia Επιχειρείν.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας