Η Προώθηση των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων από Πιστωτικά Ιδρύματα και ο ατιμώρητος αθέμιτος ανταγωνισμός

807

Τα τελευταία χρόνια η προώθηση Ασφαλιστικών Συμβολαίων από Τράπεζες σε  πελάτες τους Δανειολήπτες, κατά παράβαση του σχετικού Νόμου, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Η πρακτική της Τράπεζας που παροτρύνει  τους πελάτες της να επιλέξουν π.χ. το συνεργαζόμενο (με την Τράπεζα)  Διαμεσολαβητή ή τη συνεργαζόμενη Ασφαλιστική Εταιρεία για την Ασφάλιση του ακινήτου για το οποίο αιτούνται Δάνειο, εκμεταλλευόμενη, είτε την ανάγκη του πελάτη για το Δάνειο, είτε την άγνοιά του για το θέμα, είναι σαφώς παράνομη και υπερβαίνει κάθε έννοια Δεοντολογίας και εταιρικής ηθικής.

Όπως καταγγέλλει  ο Διευθύνων Σύμβουλος της  ΙNTERLIFE ΑΑΕΓΑ,κ. Γιάννης Βοτσαρίδης (φωτ.), η τακτική αυτή είναι, πλέον, γενικευμένη και ασκείται σε καθημερινή βάση στα Τραπεζικά Ιδρύματα, εν είδει παραποίησης της αλήθειας αλλά και άσκησης ισχυρής ψυχολογικής πίεσης προς τον πελάτη από υπαλλήλους της Τράπεζας.

Αναφορικά με τη σχετική Νομοθεσία, ο κ. Βοτσαρίδης επισημαίνει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 462/14-05-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία κοινοποιήθηκε και στις Διοικήσεις των Τραπεζικών Ιδρυμάτων με θέμα: «Προώθηση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων από Πιστωτικά ιδρύματα», επισημαίνεται εκ νέου ότι «οι Τράπεζες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη Νομοθεσία για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους με τους αποδέκτες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, κυρίως δε τους Δανειολήπτες».

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι «κατά την έναρξη τυχόν προώθησης σε Δανειολήπτη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι με τη Δανειακή Σύμβαση ο Δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με το Τραπεζικό ίδρυμα Ασφαλιστική Επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει Ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφόσον αυτό πληροί τις αναφερόμενες στη Δανειακή Σύμβαση καλύψεις.  Επιπλέον, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς στον Δανειολήπτη ότι έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή της επιλογής του για την εξεύρεση του κατάλληλου Ασφαλιστηρίου Προϊόντος. Κατ’ ουδένα τρόπο επιτρέπεται παραπομπή του Δανειολήπτη σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με τη συγκεκριμένη Τράπεζα».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην παραπάνω  Εγκύκλιο, τμήμα της Προσυμβατικής Ενημέρωσης προς τον Δανειολήπτη πρέπει όπως οπωσδήποτε να αποτελεί:

  • Η σαφής, γραπτή και προφορική, δήλωση ότι η Τράπεζα προσφέρει συγκεκριμένα μόνο Ασφαλιστικά Προϊόντα, λόγω της ιδιότητάς της ως Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
  • Η εκ νέου επισήμανση ότι, αν αναζητεί ευρύτερη ενημέρωση για τα διαθέσιμα στην αγορά  Ασφαλιστικά Προϊόντα, ο Δανειολήπτης έχει δικαίωμα να αποταθεί σε Διαμεσολαβητή ή σε Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής του.

Κατόπιν τούτων, καθίσταται σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό για τον Δανειολήπτη να συνεργαστεί με συνεργαζόμενη με το Τραπεζικό Ιδρύματα Ασφαλιστική Επιχείρηση, αλλά αποτελεί αναφαίρετο συμβατικό του δικαίωμα (αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων – ΑΚ361) να αναζητήσει ευρύτερη ενημέρωση, να συγκρίνει τα παρεχόμενα προγράμματα και να επιλέξει από την ελεύθερη αγορά τον Ασφαλιστικό Φορέα που ικανοποιεί τις ανάγκες του, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πιο οικονομικά ασφάλιστρα.

Συνοπτικά, ο Δανειολήπτης:

  • Δεν δεσμεύεται από τη Δανειακή Σύμβαση να ασφαλιστεί στη συνεργαζόμενη με το Τραπεζικό Ίδρυμα Ασφαλιστική Εταιρεία
  • Μπορεί να προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με Εταιρεία δικής του επιλογής, το οποίο, αφού πληροί τις καλύψεις της Σύμβασης, πρέπει να γίνει αμέσως δεκτό από την Τράπεζα.

Αντίστοιχα, οι Τράπεζες:

  • Απαγορεύεται να παραπέμπουν τον καταναλωτή σε συνεργαζόμενο Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή.
  • Απαγορεύεται να προβαίνουν σε κάθε μορφής παραπλανητική πώληση, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση πως μόνο το Ασφαλιστήριο από την ίδια την Τράπεζα πληροί τις προϋποθέσεις της Δανειακής Σύμβασης.
  • Υποχρεούνται να παρέχουν γραπτή προσυμβατική ενημέρωση στον Δανειολήπτη και να λαμβάνουν επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης.

 


 

Στα όσα παραπάνω επισημαίνονται από τον κ. Ι. Βοτσαρίδη θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, με την ιδιότητα του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προτίθεται, αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, να αναδείξει έτι περαιτέρω το ως άνω περιγραφόμενο θέμα, το οποίο έθεσε προφορικά και στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης εργασίας που είχε μαζί του αντιπροσωπία του ΕΕΑ.
Διερωτήθηκε ο κύριος Υπουργός αν επιτρέπεται πολιτική παρέμβαση στις Τράπεζες και ο Πρόεδρος του απάντησε «όσο και η τοποθέτηση υποδεικνυομένων στη Διοίκηση προσώπων»!

 

 

Προηγούμενο άρθροΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Γραφείων Διαμεσολάβησης
Επόμενο άρθροH εκδήλωση της D.A.S. Hellas για τους συνεργάτες της