Εταιρείες

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ για το 2019-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2019, όρισε τις νέες Επιτροπές για της διετία 2019 – 2020, καθώς και τους Προέδρους τους.

Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής:

Ανθρώπινου Δυναμικού                                                   κα Φιλίππα Μιχάλη

Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών                   κ. Giuseppe Zorgno

Αυτοκίνητων                                                                   κ. Δημήτριος Ζορμπάς

Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας                                  κα Μαριάννα Πολιτοπούλου

Διαμεσολάβησης                                                             κ. Χρήστος Κάτσιος

Διαφάνειας & Πρόληψης                                                  κ. Κάρολος Σαΐας

Ζωής & Συντάξεων                                                         κ. Χριστόφορος Σαρδελής

Νομικής Προστασίας                                                       κ. Μάνος Κάλλης

Περιουσίας, Αντασφαλίσεων & Μεταφορών                      κ. Ερρίκος Μοάτσος

Υγείας                                                                            κ. Ιωάννης Καντώρος

Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων                                 κ. Παναγιώτης Βαγιακάκος

Solvency II, Risk & Οικονομικών Θεμάτων                       κ. Παναγιώτης Δημητρίου

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας