Εταιρείες

Η νέα έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican

Στη νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican παρουσιάζονται σημαντικά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία για θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG), η νέα στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται πλέον στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου, διέποντας όλες τις λειτουργίες του. Παράλληλα, αποτυπώνει την προσπάθεια του Ομίλου να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τον μέτοχο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, τη Βιώσιμη Επιχειρηματική Λειτουργία, τα Βιώσιμα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες και τη Δημιουργία Αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη, που  αποτελούν τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα τα ανανεωμένα πρότυπα GRI Reporting Standards 2021, ακολουθώντας την επιλογή “In accordance” και ενσωματώνοντας τα “GRI reporting principles”, τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το πρότυπο AA1000 Accountability Principles Standard, ενώ οι επιδράσεις της Εταιρείας έχουν αντιστοιχηθεί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Interamerican είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που ακολουθούν τα νέα πρότυπα GRI 2021, σε εθελοντική βάση, αφού έχουν τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του έτους 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Καντώρος, δήλωσε σχετικά: «Με απόλυτο σεβασμό στα ενδιαφερόμενα μέρη μας, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση θα σάς βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα την εταιρεία, τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν, τις επιχειρηματικές προκλήσεις και προτεραιότητές της αλλά και τον ρόλο που θέλει να διαδραματίζει ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης στην οικονομία, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία».

Διαβάστε εδώ την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican.

Η νέα έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας