Άρθρα

Ι. Μακρυμίχαλος: Διεθνοποίηση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών

Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ρηξικέλευθη για την ελληνική ασφαλιστική αγορά η πρόταση που “καταθέτει” προς συζήτηση και επαγωγικό προβληματισμό ο επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Ιωάννης Μακρυμίχαλος (φωτ.). Πρόταση που αφορά αποκλειστικά τις εναπομείνασες στη χώρα μας ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και τη δυνατότητα ανάπτυξης των εργασιών τους εκτός συνόρων, σε χώρες που διαβεί και ακμάζει ελληνικός πληθυσμός.

Τα επιχειρήματα – προϋποθέσεις που παραθέτει ακούγονται και είναι λογικά. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να βρεθούν πρόθυμοι επικεφαλής ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας, με το… βλέμμα στο μέλλον και σε επιλεγμένες αγορές της αλλοδαπής.

Ι. Μακρυμίχαλος: Διεθνοποίηση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών
Ο κ. Ιωάννης Μακρυμίχαλος, Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Α.

Οι αμιγώς ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ελέγχονται σήμερα μετοχικά από Έλληνες, έχουν, δυστυχώς, μειωθεί την τελευταία δεκαπενταετία. Ιδιαίτερα δε εκείνες που, λόγω του μεγέθους τους, εξαγοράστηκαν από μεγάλα ξένα συγκροτήματα.

Συνεπώς, οι υπολειπόμενες Εταιρείες, οι οποίες εμπίπτουν στην προαναφερθείσα κατηγορία και είναι βιώσιμες, περιορίζονται μεν σημαντικά, αλλά κατορθώνουν ορισμένες, λόγω της εμπείρου, ευφυούς και συντηρητικής διαχείρισής τους, όχι μόνο να ανταγωνίζονται τις “εξαγορασθείσες” αλλά και να αναπτύσσονται κατ’ έτος με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αν εξαιρέσουμε το έτος 2020 λόγω Covid!

Αυτό, όμως, που απουσιάζει παντελώς από αυτές είναι η ταχύτερη δυνατότητα ανάπτυξής τους με επέκταση των εργασιών τους στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε χώρες όπου ο απόδημος Ελληνισμός (περί τους 9.000.000) ευδοκιμεί και μεγαλουργεί, όπως η Κύπρος, η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, η Αφρική και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Ελληνισμός των αγορών αυτών θα μπορούσε να αποτελέσει μία πολύ ενδιαφέρουσα πηγή νέων κερδοφόρων εργασιών, με την προώθηση ευφυώς σχεδιασμένων και ελκυστικών ασφαλιστικών προϊόντων, από τις αμιγώς ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που προφανώς θα προτιμηθούν, εάν δημιουργηθεί προηγούμενα το κατάλληλο κλίμα για τον σκοπό αυτόν. Παραμένει, εντούτοις, το εύλογο ερώτημα: θα ήταν αυτό πρακτικά και οικονομικά δυνατό και πώς;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ υπό προϋποθέσεις, που αυτές είναι κατ’ αρχήν οι ακόλουθες, κατά τη γνώμη μου:

Ι. Μακρυμίχαλος: Διεθνοποίηση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών
 1. Να επιλεγεί/συγκεντρωθεί κατ’ αρχάς ένας αριθμός, κατ’ ελάχιστον, 6 (έξι) βιώσιμων και καλά οργανωμένων αμιγώς ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα μιας μελλοντικής Κοινοπραξίας, η οποία θα έχει ως σκοπό την επέκταση των εργασιών τους στο εξωτερικό και θα ονομαστεί ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. (Κ.Ε.Α.Ε.Α.) και στην Αγγλική HELLENIC FOREIGN INSURANCE ASSOCIATION (H.F.I.A.), κατά το πρότυπο της Αμερικανικής A.F.I.A. (American Foreign Insurance Association) του παρελθόντος [Βλέπε διαφημιστικό έντυπο της εποχής, 1930 (?)].
  Στην ίδρυση της A.F.I.A. βοήθησε, ως ιδρυτικό μέλος, η γνωστή ΙΝΑ (Insurance Company of North America) το έτος 1918, την οποία και εξαγόρασε, ως SIGNA πλέον, πολύ αργότερα, το έτος 1984.
  Διαμέσου της A.F.I.A., οι 17 αμερικανικές εταιρείες – μέλη της επέκτειναν, για πρώτη φορά, επιτυχώς τις εργασίες τους διεθνώς, στην Ευρώπη και την Ασία.
 2. Να εκλέξουν μεταξύ τους μία επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να μελετήσει και συντάξει μία ολοκληρωμένη Μελέτη Σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή θα συμπεριλαμβάνει πρόσφατες αναλυτικές (Triangular) στατιστικές ασφαλίστρων/ζημιών της παρελθούσης 10ετίας, των βασικών κλάδων Ασφάλισης των χωρών που θα επιλεχθούν, αλλά και άλλα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία των αγορών αυτών.
 3. Θα ακολουθήσει η εμπεριστατωμένη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Κοινοπραξίας, ο οποίος, εν πολλοίς, θα βασιστεί στο πόρισμα που θα προκύψει από τη Μελέτη Σκοπιμότητας που θα έχει προηγηθεί.
 4. Η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι η ίδρυση της Κοινοπραξίας, με τη σύνταξη του Καταστατικού της, και η λήψη της σχετικής άδειας λειτουργίας, τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από τις χώρες όπου θα αποφασιστεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει.
 5. Τα έξοδα ιδρύσεως και λειτουργίας θα επιμεριστούν κατά έναν εύλογο και κοινά αποδεκτό μεταξύ των μελών τρόπο, όπως θα προβλέπεται από το καταστατικό της Κοινοπραξίας.
 6. Η Κοινοπραξία θα αναλάβει, για λογαριασμό των Εταιρειών – Μελών της, την όλη διαχείριση, τόσο της Ανάληψης κινδύνων (Underwriting) και της Έκδοσης των Πιστοποιητικών Συνασφάλισης, όσο και την Είσπραξη των Ασφαλίστρων, τον Διακανονισμό ζημιών (Claims Settlement) και τη λογιστική παρακολούθηση και κατανομή των χρημάτων στις Εταιρείες.
  Όλα αυτά θα προβλέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις μίας Σύμβασης «Δεσμευτικής Εξουσιοδότησης» (Binding Authority), που θα υπογραφεί μεταξύ της Κοινοπραξίας και των Μελών της.
 7. Η Κοινοπραξία θα διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που και αυτό θα εκλέγεται και θα ελέγχεται ηλεκτρονικά από τις Εταιρείες – Μέλη, καθημερινά.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη προσέγγισης, με κάθε μέσο, των απόδημων Ελλήνων, φυσικών ή Νομικών προσώπων, στις χώρες αυτές που θα αποτελέσουν, και κατά τεκμήριο, τους κύριους μελλοντικούς πελάτες.

Με τη μέθοδο που προτείνω παραπάνω φαίνεται να καθίσταται οικονομικά και πρακτικά εφικτή, υπό προϋποθέσεις, η μελλοντική επέκταση των εργασιών των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών σε επιλεγμένες αγορές της αλλοδαπής.

Αυτό, όμως, που πρέπει να επικρατήσει είναι η θετική σκέψη, η ισχυρή βούληση και η συνειδητή διάθεση Ελλήνων επιχειρηματιών, να ερευνήσουν περαιτέρω την αρχική αυτή σκέψη και να τη μετατρέψουν σε πράξη κάποια εποχή στο μέλλον.

Ιωάννης Σ. Μακρυμίχαλος, Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Α.
Σύρος, 3/10/2021


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας