Διεθνή

Η Insurance Europe ζητά σαφήνεια στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ για τα οχήματα

Η Insurance Europe μοιράστηκε τις απόψεις της σχετικά με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην εναρμόνιση και τη διασφάλιση ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, παράγονται και αντιμετωπίζονται στο τελικό στάδιο του κύκλου ζωής τους (ELV) με βιώσιμο τρόπο. Η πρόταση της Επιτροπής θα συμβάλει στους στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Στην απάντησή της, η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στη διαχείριση των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και υποστήριξε την ενίσχυση των υποδομών και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τη στήριξη της χρήσης ανακυκλωμένων ανταλλακτικών επισκευής.

Παρ’ όλα αυτά, η Insurance Europe ζήτησε, πρώτον, μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον ορισμό των ELV και των κριτηρίων επισκευής των οχημάτων. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση των κριτηρίων επισκευής, ενώ τα ίδια τα κριτήρια είναι ασαφή και θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Δεύτερον, η Insurance Europe επικροτεί τις απαιτήσεις κυκλικότητας στον σχεδιασμό των οχημάτων που περιλαμβάνει η πρόταση. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι, όταν πρόκειται για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, δεν πρέπει να παραβλέπεται η κρίσιμη πτυχή της επισκευής σε επίπεδο εξαρτημάτων. Η έλλειψη κανόνων για την επισκευή σε επίπεδο εξαρτημάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του σχεδίου νόμου της ΕΕ.

Τρίτον, όσον αφορά την πρόταση περί υποχρεωτικής συλλογής των ELV, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα των ασφαλιστών να “διαχειριστούν” τα κατεστραμμένα οχημάτα μετά τον χαρακτηρισμό τους ως “ολικές ζημιές”. Αυτό, υποστηρίζει η Insurance Europe, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία τα συντρίμμια θα χάνουν τη μετρήσιμη αξία τους μετά την καταστροφή, καθώς οι κατασκευαστές θα αποκομίζουν οικονομικό κέρδος από την ανακύκλωση οχημάτων που αποκτήθηκαν χωρίς κόστος. Τέλος, η Insurance Europe προτείνει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση, που θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να ενσωματώνουν στον υπολογισμό του κόστους επισκευής του οχήματος τα ανακτηθέντα (μεταχειρισμένα/όχι καινούργια) ανταλλακτικά. Χωρίς μια τέτοια ρύθμιση, τα άτομα που έχουν υποστεί κάποιο ατύχημα δεν θα έχουν κανένα κίνητρο να επιλέξουν ανακυκλωμένα ανταλλακτικά, γεγονός που θα περιορίσει σημαντικά την αγορά τέτοιων εξαρτημάτων.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας