Η Insurance Europe για το πρόγραμμα εργασίας του IASB

348

Η Insurance Europe ανταποκρίθηκε σε διαβούλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) σχετικά με το επερχόμενο πρόγραμμα εργασίας του, το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση απόψεων των ενδιαφερομένων για θέματα, όπως η στρατηγική κατεύθυνση και η ισορροπία των δραστηριοτήτων του IASB, αλλά και οι προτεραιότητές του όσον αφορά θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Η Insurance Europe είπε ότι το τρέχον επίπεδο εστίασης στις κύριες δραστηριότητες του IASB είναι κατάλληλο για την επίτευξη του βασικού στόχου της διατήρησης υψηλής ποιότητας Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Ωστόσο, το IASB θα πρέπει να επαναξιολογήσει τη σκοπιμότητα ολοκλήρωσης όλων των έργων στο τρέχον πρόγραμμα εργασίας του και να εξετάσει την εκ νέου ιεράρχηση ορισμένων πρότζεκτ.

Συγκεκριμένα, το IASB πρέπει να επικεντρωθεί στις αντίστοιχες αναθεωρήσεις προτύπων μετά την εφαρμογή. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς να παρέχουν feedback σχετικά με το εάν τα πρότυπα λειτουργούν, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί από το IASB, και εάν είναι οικονομικά αποδοτικά για αυτούς που τα προετοιμάζουν. Ειδικότερα, η Insurance Europe υπογράμμισε την ανάγκη προγραμματισμού της αναθεώρησης μετά την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17—Ασφαλιστήρια συμβόλαια, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023.

Μια άλλη σημαντική πτυχή του έργου του IASB είναι η ικανότητά του να ανταποκρίνεται γρήγορα σε σημαντικά αναδυόμενα ζητήματα. Όταν, για παράδειγμα, νέα σημαντικά πρότυπα εφαρμόζονται για πρώτη φορά (π.χ. ΔΠΧΑ 17, ΔΠΧΑ 9 – Χρηματοπιστωτικά Μέσα) και όταν οι οικονομικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες αλλάζουν με απροσδόκητο ή/και γρήγορο τρόπο, δημιουργώντας επιχειρησιακές προκλήσεις για αυτούς που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των αναφορών.

Η Insurance Europe πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που κατά προτεραιότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το IASB είναι οι κλιματικοί κίνδυνοι, τα Κρυπτονομίσματα και οι συναφείς συναλλαγές και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροAllianz 9th motor day: Είστε έτοιμοι για την αυτόνομη οδήγηση;
Επόμενο άρθροWebinar ΕΑΕΕ: Μόνο με σύμπραξη αντιμετωπίζονται οι συστημικοί κίνδυνοι