Η ενημέρωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός μεσίτη ασφαλίσεων (το παράδειγμα της Marsh)

3544

 

Η συστηματική ενημέρωση των ασφαλισμένων και ειδικά των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις που τρέχουν σε νομοθετικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο παγκοσμίως και αναπόφευκτα τις επηρεάζουν είναι –ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι– ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς των μεσιτών ασφαλίσεων. Σημαντικό, διότι μπορεί να επηρεάζει τη δραστηριότητά τους και, κατά συνέπεια, τη διάγνωση των ασφαλιστικών τους αναγκών και τη σωστή ασφαλιστική τους κάλυψη.

Ωστόσο, ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρήσεις, η σωστή και έγκυρη ενημέρωσή τους δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς απαιτούνται βαθιά γνώση του αντικειμένου, τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Αυτά μπορούν να τα προσφέρουν στους πελάτες τους οι έμπειροι και καταρτισμένοι μεσίτες, αυτοί που συνεργάζονται με κορυφαία διεθνή γραφεία ή ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους.

Η Marsh είναι από τις λίγες μεσιτικές εταιρείες στην Ελλάδα, που έχει κατανοήσει τη σημασία της ενημέρωσης των πελατών της και συστηματικά καλλιεργεί μια τέτοια κουλτούρα.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί συστηματικά παρουσιάσεις και workshops, για την ενημέρωση και εκπαίδευση ομάδων πελατών της σε ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα θέματα και ανάγκες τους. Εξειδικευμένα στελέχη και εμπειρογνώμονες από την εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τεχνικά ζητήματα και να απαντήσουν σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις των πελατών της Marsh.

Στις 23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη παρουσίαση, με στόχο να ενημερώσει τους πελάτες της Marsh για τις εξελίξεις στον χώρο της ναυτασφάλισης, εστιάζοντας ειδικότερα στο νέο κανονιστικό πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organization – IMO) για τη μείωση της περιεκτικότητας του θείου στα καύσιμα των πλοίων (Sulphur 2020).

Από μέρους της Marsh, την ενημέρωση ανέλαβαν ο Δ/ντής του Τμήματος Ναυτασφαλίσεων του Ελληνικού Γραφείου της Marsh JLT Specialty, κ. Νίκος Ρεκαντζής, καθώς και οι συνάδελφοί του από το γραφείο του Λονδίνου, κ.κ. Ben Dillon και Ryan Witchard.

Η Marsh-JLT Specialty αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα της Marsh, κορυφαίου broker παγκοσμίως, μέλος του ομίλου Marsh & MacLennan, με πολύχρονη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν τη ναυτιλία και τις μεταφορές και ειδικά την κάλυψη Protection & Indemnity (P&I).

Τα τρία στελέχη έδωσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις έντονες αλλαγές που βιώνουν τόσο η διεθνής ναυτασφαλιστική αγορά όσο και η ναυτιλία.

Αρνητικά τεχνικά αποτελέσματα για την πλειοψηφία των P&I Clubs, μείωση των ασφαλιστών που ασκούν τον κλάδο (στις καλύψεις περιουσίας κυρίως), πιέσεις για αύξηση των ασφαλίστρων, αναπροσαρμογές στις καλύψεις, προβλέψεις που θέλουν αύξηση των ζημιών μεγάλης κλίμακας, είναι μόνο μερικά από όσα χαρακτηρίζουν τον κλάδο της ναυτασφάλισης σήμερα.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές, τις νέες τεχνολογίες και τους κινδύνους που αυτές δημιουργούν και τις συνεχείς αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, ο ρόλος ενός εξειδικευμένου μεσίτη που παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενημερώνεται και στη συνέχεια ενημερώνει, γίνεται ακόμα πιο χρήσιμος και απαραίτητος.

P&I Portal – P&I Rating Engine

Η Marsh-JLT Specialty, λόγω της πολύχρονης εξειδίκευσής της στον Κλάδο των Ναυτασφαλίσεων και του μεγάλου πελατολογίου σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων όσον αφορά τα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις ζημιών που αφορούν ασφάλιση κινδύνων P&I.

Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται προκειμένου να αξιολογηθεί το εύρος της κάλυψης καθώς και το κόστος αυτής για τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, που είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Παράλληλα, αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία δύο νέων ψηφιακών εργαλείων, του P&I Portal και του P&I Rating Engine, τα οποία της επιτρέπουν να δώσει στους πελάτες της την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αποφασίσουν σχετικά με τους πολύπλοκους κινδύνους που θέλουν να καλύψουν.

Το P&I Portal είναι μία περιεκτική και φιλική στον χρήστη online πλατφόρμα, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την αγορά P&I: ενσωματώνει μια αναλυτική εγκυκλοπαίδεια του Ρ&Ι (σε απλή αλλά όχι απλοϊκή γλώσσα), σύγκριση των Κύριων Οικονομικών Δεικτών (KPIs) του κάθε P&I Club με γραφήματα, έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη που περιλαμβάνει όλες τις εν ισχύι Εγκυκλίους του κάθε P&I Club καθώς και υπολογιστές περιορισμού της Αστικής Ευθύνης συμφώνως με τις Διεθνείς Συνθήκες.

Το Marsh-JLT Specialty P&I Rating Engine είναι ένα αποκλειστικό εργαλείο μοντελοποίησης P&I, το οποίο χρησιμοποιεί αναλογιστικά μοντέλα και επιτρέπει τον υπολογισμό του δίκαιου κόστους (fair rating) ασφαλίστρων P&I με βάση την έκθεση σε κίνδυνο του ασφαλιστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα κόστη αμοιβαιότητας του International Group (abatement & pooling). Καθίσταται, επομένως, πανίσχυρο εργαλείο στη διαπραγμάτευση με τα P&I clubs.

Sulphur 2020

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε, βεβαίως, τον κανονισμό Sulphur 2020, για τον οποίο μίλησε ο κ. Dominic Hurst, Senior Claims Adviser, Lawyer της Gard Greece, εταιρείας με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην ασφάλιση P&I.

Η ενημέρωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός μεσίτη ασφαλίσεων (το παράδειγμα της Marsh)
O κ. Dominic Hurst.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020, αναθεωρεί τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (γνωστή ως σύμβαση MARPOL). Ο Sulphur 2020 προβλέπει μείωση στο 0,50% m/m (mass by mass) του ορίου περιεκτικότητας σε θείο (SOx) των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία που ταξιδεύουν εκτός των Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών (ECA), όπου ήδη ισχύουν χαμηλά όρια.

Ο κ. Husrt αναφέρθηκε στο τι προβλέπει ο νέος κανονισμός, στις επιλογές συμμόρφωσης που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, στις ανησυχίες που υπάρχουν, καθώς και στο πώς αυτός επηρεάζει την κάλυψη P&I.

Το ενδιαφέρον των πελατών της Marsh για το συγκεκριμένο θέμα εκφράστηκε με αρκετές ερωτήσεις, παρεμβάσεις και θετικά σχόλια.

Μεταξύ αυτών η κα Helen Walsh, Insurance & Claims Officer της Thenamaris (Ships Management) Inc, η οποία μας είπε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά μου άρεσε η παρουσίαση. Δεδομένου ότι η ημερομηνία εφαρμογής του Sulphur 2020 είναι πολύ κοντά, ήταν πολύ επίκαιρη η παρουσίαση τόσο των επιπτώσεων που θα έχει στον ναυτιλιακό κλάδο γενικότερα όσο και των ανησυχιών από την άποψη της P&I».

Tην ίδια θετική ανταπόκριση των πελατών της Marsh έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες παρουσιάσεις της εταιρείας που έχουμε παρακολουθήσει και είναι ενδεικτική της προστιθέμενης αξίας που αναγνωρίζουν ότι κερδίζουν παρακολουθώντας τα workshops.

Δήμητρα Καζάντζα

Προηγούμενο άρθροEAEE: Μη λειτουργικές και επιβαρυντικές για τους καταναλωτές οι λύσεις που προτείνονται για τα PRIIPs
Επόμενο άρθροΕνδείξεις που επιτρέπουν αισιοδοξία (Editorial, Νοέμβριος 2019)