Εταιρείες

EAEE: Μη λειτουργικές και επιβαρυντικές για τους καταναλωτές οι λύσεις που προτείνονται για τα PRIIPs

Τις ανησυχίες της ασφαλιστικής αγοράς, ενόψει της αναθεώρησης του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/563 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν στα επενδυτικά προϊόντα PRIIPs, εκφράζει η ΕΑΕΕ με επιστολή της, στις 6 Νοεμβρίου, προς τη ΔΕΙΑ και το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει η ΕΑΕΕ σε ενημερωτική εγκύκλιο προς τα μέλη της, ήδη οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εγκαινίασαν δημόσια διαβούλευση με την οποία προτείνουν τροποποιήσεις του παραπάνω κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού.
Στην ίδια εγκύκλιο, που υπογράφεται από τη Γενική Δ/ντρια, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, αναφέρονται τα εξής:

Έως σήμερα και με στόχο την αντιμετώπιση της πολύπλοκης πληροφόρησης που λαμβάνει ο καταναλωτής από το KID, η εφαρμογή της νομοθεσία για τα PRIIPs απαίτησε την έκδοση σειράς προσαρμογών και διευκρινίσεων μέσω κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδοχικών ερωταπαντήσεων (Q&As) από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές αλλά και Δήλωσής τους (supervisory statement).

Το σύνολο των παρεμβάσεων αυτών έχει δημιουργήσει σοβαρή αναστάτωση και επιβάρυνση στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για πλήρη κανονιστική συμμόρφωση.

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά τίθεται υπέρ των αλλαγών στο KID, αρκεί αυτές να συμβάλουν καθοριστικά και τεκμηριωμένα στη βελτίωση της κατανόησης από τον καταναλωτή του περιεχομένου πληροφόρησης που περιλαμβάνει το KID.

Ειδικότερα οι ανησυχίες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, εκφρασμένες μέσω της Insurance Europe, αφορούν στις εξής περιοχές:

α. Συνεχείς αλλαγές κανόνων του πλαισίου με επιπτώσεις σε βάρος του καταναλωτή

Όπως προαναφέρθηκε οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές έθεσαν σε δημόσια  διαβούλευση κείμενο για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή θέσεων των ενδιαφερομένων μερών την 13η Ιανουαρίου 2020.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα υποβληθούν προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2020, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα, και όχι πριν τη διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί έρευνα στους καταναλωτές (consumer testing) για την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών παρουσιάσεων των σεναρίων επιδόσεων αλλά και παλαιότερων επιδόσεων, όπως πρότειναν με την αναθεώρηση του Κανονισμού οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Επ’ αυτών θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα ήταν λογικότερο να προηγηθεί η έρευνα στους καταναλωτές προκειμένου τα αποτελέσματα αυτής να αποτελούσαν τη βάση των προτάσεων της διαβούλευσης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Επιπλέον, η έρευνα αυτή έχει προγραμματιστεί για ένα μόνο τύπο προϊόντος ΙBIP και μόνο σε πέντε αγορές. Κατά συνέπεια το περιορισμένο πεδίο της δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για την ύπαρξη εθνικών διαφοροποιήσεων.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω της Insurance Europe επισημαίνουν:

Για την αποφυγή περαιτέρω σύγχυσης, κλονισμού της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και δημιουργίας περιττού κόστους συμμόρφωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μην προβαίνει σε βεβιασμένες και συνεχείς αλλαγές στο θέμα των PRIIPs. Θα έπρεπε να διατεθεί επαρκής χρόνος και πόροι για τη διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης του πλαισίου εφαρμογής του συγκεκριμένου κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού με σκοπό την εισαγωγή αλλαγών αν αυτές κρίνονταν απαραίτητες για τη βελτίωση της κατανόησης από τους καταναλωτές των πληροφορίων σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα PRIIPs.

β. Προώθηση μη λειτουργικών λύσεων

Μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση στοιχείων του πληροφοριακού εντύπου των ΟΣΕΚΑ στο έντυπο KID όπως η προσθήκη πίνακα για τις προηγούμενες επιδόσεις ή περισσότερη ανάλυση σχετικά με τα κόστη.

Η κριτική των ασφαλιστών εστιάζει στα εξής:

Οι προωθούμενες αλλαγές θα καταστήσουν το KID ακόμη λιγότερο κατάλληλο για τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στους καταναλωτές. Οι όποιες τροποποιήσεις προκριθούν θα πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς ότι προάγουν την κατανόηση του καταναλωτή όσον αφορά το προϊόν και ότι είναι πράγματι λειτουργικές για όλο το φάσμα των προσφερομένων προϊόντων, είτε προέρχονται από τον ασφαλιστικό κλάδο, είτε από άλλον τομέα του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται για την πλήρη ενημέρωση σχετικό έγγραφο θέσεων που συνέταξε η Insurance Europe τις οποίες συμμερίζεται πλήρως η ΕΑΕΕ.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας