Η Insurance Europe υποστηρίζει απόλυτα τη συλλογική παγκόσμια δυναμική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που ήταν το επίκεντρο της COP26.

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία υποστηρίζει επίσης τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και να επιτύχει μια καθαρά net-zero οικονομία έως το 2050.

Η ανάγκη για επείγουσα δράση δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη και, όπως καταδεικνύεται από την πιο πρόσφατη έκθεση της IPCC*, το κόστος των μέτρων μείωσης, μετριασμού και προσαρμογής είναι ελάχιστο σε σύγκριση με το μακροπρόθεσμο κόστος της μη μετριασμένης κλιματικής αλλαγής.

Οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, τόσο στον μετριασμό των χειρότερων σεναρίων κλιματικής αλλαγής όσο και στο να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις των αλλαγών που δεν μπορούν να αποφευχθούν και που θα συνεχιστούν για πολλά χρόνια.

Οι ασφαλιστές μπορούν να το κάνουν αυτό μέσω:

• Της ικανότητάς τους να αναλαμβάνουν και να διαφοροποιούν τους κινδύνους για λογαριασμό των πελατών τους και να τους παρέχουν την οικονομική υποστήριξη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των γεγονότων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

• Των γνώσεων και της τεχνογνωσίας τους στη διαχείριση κινδύνων, που βοηθούν τους πελάτες και το δημόσιο τομέα να αντιληφθούν τους κινδύνους, να μειώσουν την έκθεση και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέσω προσεγγίσεων που βασίζονται στην ανοικοδόμηση με καλύτερους τρόπους, μετά την εμφάνιση ζημιών.

• Της ικανότητάς τους να επενδύσουν στη μετάβαση στη βιωσιμότητα, καθώς αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα θεσμικών επενδυτών στην Ευρώπη, με περιουσιακά στοιχεία άνω των €10 τρις.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν ήδη δράση και είναι διατεθειμένες να κάνουν περισσότερα, όπως αποδεικνύεται από τις πρωτοβουλίες και τις συνέργιες στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ασφαλιστές. Αλλά για να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους και να απελευθερώσουν πραγματικά τις σημαντικές δυνατότητες του κλάδου, χρειάζεται οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Δράσεις όπως:

Δεσμεύσεις για επένδυση σε μέτρα προσαρμογής και πρόληψης. Πράγματι, τα μέτρα προσαρμογής και πρόληψης που λαμβάνονται σήμερα θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο τι θα είναι ασφαλίσιμο στο μέλλον.

Παροχή κινήτρων και υποστήριξη περισσότερο βιώσιμων έργων υποδομής στα οποία οι ασφαλιστές μπορούν να επενδύσουν, για παράδειγμα ακολουθώντας και εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερη “συγκέντρωση” ιδιωτικού κεφαλαίου μέσω ΣΔΙΤ και με την καλύτερη εξισορρόπηση του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με έργα υποδομής.

Ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών ρυθμίσεων, που υποστηρίζουν –και σίγουρα δεν εμποδίζουν– τον ρόλο του ασφαλιστικού κλάδου.

Πολιτικές που διασφαλίζουν ότι η μετάβαση θα γίνει με δίκαιο τρόπο.

Περισσότερες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς οι υπάρχουσες έχουν δείξει ότι η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων στον τομέα της ανθεκτικότητας στο κλίμα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων ESG, ώστε οι επενδυτές να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στα συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα που χρειάζονται για βιώσιμες επενδύσεις και αναφορές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του ασφαλιστικού τομέα μπορείτε να βρείτε σε αυτό το παράρτημα και παραδείγματα ενεργειών ασφαλιστικών εταιρειών μπορείτε να βρείτε στο πρόσφατα εγκαινιασμένο Sustainability Hub. *Έκθεση IPCC: «AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis», Αύγουστος 2021.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροVDFM LTD: Παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία AutoCheck24
Επόμενο άρθροΝεότερη ενημέρωση για τη City Insurance S.A.