Διεθνή

Η AMICE στηρίζει τις Αρχές για Βιώσιμη Ασφάλιση του ΟΗΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών και Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (AMICE) υποστηρίζει τις Αρχές Χρηματοδοτικής Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ασφάλιση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP PSI). Η Πρωτοβουλία PSI είναι ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τον ασφαλιστικό κλάδο για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι Αρχές είναι μια σαφής, διατυπωμένη και δημόσια δέσμευση στους στόχους αειφορίας και είναι ευθυγραμμισμένες με τους ευρωπαϊκούς στόχους βιωσιμότητας.

Ο πρόεδρος της AMICE, κ. Grzegorz Buczkowski, δήλωσε σχετικά: «Η βιωσιμότητα και η μακροπρόθεσμη προστασία βρίσκονται στο επίκεντρο του αλληλασφαλιστικού/συνεταιριστικού μοντέλου. Εκ μέρους των αλληλασφαλιστικών οργανισμών και των συνεταιριστικών εταιρειών σε όλη την Ευρώπη, η AMICE υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις δεσμεύσεις και τις φιλοδοξίες των Αρχών για Βιώσιμη Ασφάλιση, για να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ανάληψη ευθυνών και τη μελλοντική ασφάλεια των αντισυμβαλλομένων, της κοινωνίας και των οικονομιών. Η AMICE πιστεύει ότι η αειφορία είναι ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ως φορέας πλέον υποστήριξης της UNEP PSI, η AMICE δημιούργησε μια Ομάδα Εργασίας για την Αειφορία. Η νεοσυσταθείσα ομάδα προχωρά περαιτέρω στην υιοθέτηση της ατζέντας βιωσιμότητας από τα μέλη, παράλληλα με το έργο προώθησης της AMICE, εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις σχετικές πολιτικές εξελίξεις.

Η κα Virginia Antonini, Επικεφαλής Αειφορίας και Εταιρικής Επικοινωνίας στην ιταλική αλληλασφαλιστική εταιρεία Reale Group, διορίστηκε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Αειφορίας της AMICE. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες, και ειδικότερα οι αλληλασφαλιστικές, έχουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων βιωσιμότητας του σήμερα και του αύριο», ανέφερε η κα Antonini. «Η AMICE προσφέρει μια απίστευτη ευκαιρία στα μέλη της σε όλη την Ευρώπη να συνδεθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Ως εκ τούτου, νιώθω τιμή και περηφάνεια που διορίστηκα Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της AMICE για την Αειφορία, η οποία θα εργαστεί με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, για τους κοινούς στόχους με παγκόσμια προοπτική και τοπικές δράσεις».

Ειδικότερα, για την απόφαση της AMICE να υποστηρίξει την Πρωτοβουλία PSI των Ηνωμένων Εθνών η κα Antonini δήλωσε: «Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι που υπογράφουμε δημόσια αυτές τις Αρχές, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι μια επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, που εκπροσωπούνται από την AMICE».

Η Γενική Γραμματέας της AMICE, κα Sarah Goddard, πρόσθεσε: «Το να γίνουμε υποστηρικτές της UNEP PSI είναι η δημόσια αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές εταιρείες στην Ευρώπη συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των μελών/αντισυμβαλλομένων τους και ευρύτερα της κοινωνίας, μέσω των αξιών τους, εστιάζοντας στους στόχους της ατζέντας για τη βιωσιμότητα».

Ο νέος ρόλος της AMICE ως φορέας υποστήριξης της UNEP PSI, ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει πολλά από τα μέλη της, ως εταιρείες που έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία, και δίνει τη δυνατότητα και σε άλλες αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη να δεσμευτούν με τις Αρχές, για να ενισχύσουν τις δραστηριότητες  βιωσιμότητας και να συμβάλουν στη μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Η AMICE θα επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα, η οποία θα είναι ένα από τα βασικά θέματα του φετινού συνεδρίου της, που θα διεξαχθεί στο Wiesbaden/Mainz της Γερμανίας, τον Ιούνιο.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας