Οικονομικά Μεγέθη

HDI Global: Θετικά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2023

Η ασφαλιστική εταιρεία Βιομηχανικών κινδύνων HDI Global SE, μέλος του Ομίλου Talanx, παρουσίασε θετικά οικονομικά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) βελτιώθηκε κατά 1,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2022 και κυμάνθηκε στο 93,1%, χαμηλότερα από τον προβλεπόμενο μεσοπρόθεσμο στόχο του 95%. Τα έσοδα από ασφαλίσεις ανήλθαν συνολικά στα 4,2 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 190 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε κατά 1,9%, φθάνοντας πλέον στο 12,8%.

«Ενώ οι επιπτώσεις του πληθωρισμού εξακολουθούν να γίνονται αισθητές, η HDI Global είχε ένα θετικό ξεκίνημα, το πρώτο εξάμηνο του 2023. Με το ταλέντο και την επιχειρηματική κουλτούρα που διαθέτουμε στον Όμιλό μας, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά την ποικιλία των συνεχιζόμενων προκλήσεων και για το υπόλοιπο του έτους», αναφέρει ο Dr. Edgar Puls, Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE.

Talanx HDI σημαίες

Η εταιρεία αύξησε περαιτέρω τα ασφαλιστικά της έσοδα και βελτίωσε τις δραστηριότητες ανάληψης κινδύνου. Τα ασφαλιστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% στα 4,2 δισ. ευρώ (από 3,8) το πρώτο εξάμηνο του έτους, ή κατά 11% μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιπτώσεων. Η θετική αυτή επίδοση, οφείλεται εν μέρει στην ανάπτυξη του κλάδου Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, αλλά και στην αύξηση εργασιών του κλάδου Ειδικών Κινδύνων, αύξηση η οποία απέφερε ασφαλιστικά έσοδα ύψους 1,4 δισ. ευρώ (από 1,3). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε στο 93,1% (από 94,1%), σαφώς χαμηλότερος  από τον στρατηγικό στόχο του 95%. Το καθαρό ασφαλιστικό οικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα, πριν από τις συναλλαγματικές προσαρμογές, κυμάνθηκε στα 49 εκατ. ευρώ (από 103). Η μείωση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τόκων στα αποθεματικά ζημιών. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 190 εκατ. ευρώ (από 174). Η συνεισφορά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε κατά 22% και κυμάνθηκε συνολικά στα 151 εκατ. ευρώ (από 124).

Ο Dr. Puls εξηγεί: «Τα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί σε δύσκολες στιγμές, σε μία περίοδο που αντιμετωπίζουμε πολλαπλές προκλήσεις. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται επηρεάζοντας τις αξιώσεις ευθυνών, βλέπουμε έναν αυξητικό αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ενώ φαινόμενα φυσικών καταστροφών συνεχίζουν να συμβαίνουν με σημαντική συχνότητα σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη βέβαια, παρατηρούμε το ποσοστό των μεγάλων ζημιών που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα».

Το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 292 εκατ. ευρώ (από 226) λόγω των μείωσης της συχνότητας των ζημιών, των χαμηλότερων πληρωμών μεγάλων ζημιών και των υψηλότερων επιτοκίων. Ως συνέπεια, τα αποθεματικά ζημιών μειώθηκαν. Οι πληρωμές μεγάλων ζημιών μειώθηκαν στα 134 εκατ. ευρώ (από 174), σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

«Η επιχειρηματική μας ανάπτυξη και τα θετικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στο παρελθόν ήταν τα κατάλληλα», επισημαίνει ο Dr. Puls, καθώς εστιάζει στο μέλλον: «Αν και τώρα βλέπουμε ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αρχίζουν να σταθεροποιούνται, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Η επιταχυνόμενη αλλαγή προς τεχνολογίες χωρίς άνθρακα εγκυμονεί νέους κινδύνους για τους πελάτες μας. Θεωρούμε ότι αποτελεί μέρος του σκοπού μας να συνεργαστούμε μαζί τους σε τέτοιες περιόδους αλλαγής και να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ασφάλισης νέων τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει να παραμένουμε κοντά στις επιχειρήσεις των πελατών μας και να δίνουμε έμφαση στη διαχείριση και την πρόληψη κινδύνων με τις εξατομικευμένες λύσεις μας και την κορυφαία τεχνογνωσία μας, π.χ. στο Risk Consulting και στα Διεθνή Προγράμματα. Θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας αξιόπιστα και εξασφαλίζοντας το αναπάντεχο όπου κι αν ασκούν τις δραστηριότητές τους», καταλήγει o Dr. Puls.

Σημείωση: H HDI Global δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS 17/9.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας