Εταιρείες

HDI Global SE, Hellas: Οι Μεγάλοι Εμπορικοί και Βιομηχανικοί Κίνδυνοι παραμένουν ο Πυρήνας της

Ως μέλος του Ομίλου Talanx, η HDI Global SE αποτελεί εδώ και δεκαετίες κορυφαίο ασφαλιστή των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, προσφέροντας εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου στους πελάτες της.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η ΗDI Global SE, Hellas, το ελληνικό Υποκατάστημα της HDI Global SE, εδώ και 25 χρόνια προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις ασφάλισης στους κλάδους Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών. Η στρατηγική της εταιρείας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Μεσογείου όπου δραστηριοποιείται, είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς, αποκλειστικά, στους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. 

Η εταιρεία HDI Global Specialty, του Ομίλου Talanx, στοχεύει σε λύσεις ειδικών κινδύνων και στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων ασφάλισης, ορισμένα εκ των οποίων, προσφέρονται στην Ελληνική αγορά, από την HDI Global SE, Hellas, όπως, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα ασφάλισης Επαγγελματικών Ευθυνών, Αεροπορικών Κινδύνων και Μολυσματικών Προϊόντων.

Προγράμματα και Προϊόντα της HDI Global Specialty σχετιζόμενα με καλύψεις Υγείας/Ζωής δεν προσφέρονται από το Ελληνικό Υποκατάστημα, αλλά είναι δυνατό να παρέχονται τοπικά από άλλους συνεργαζόμενους εξουσιοδοτημένους διαμεσολαβητές της HDI Global Specialty Αννοβέρου.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.hdi.global και www.talanx.com.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας