H Interamerican παίρνει θέση για το Κλίμα, με αφορμή την 21η Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. COP21

258

Στο πλαίσιο της Συνόδου των εθνικών αντιπροσωπειών 195 κρατών και της Ε.Ε., που διεξάγεται από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου στο Παρίσι (COP21) με στόχο την επίτευξη μιας παγκόσμιας, δεσμευτικής συμφωνίας για τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η Interamerican ενημερώνει και κινητοποιεί εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες της. Η εταιρεία αναλαμβάνει επικοινωνιακή πρωτοβουλία για τη συμμετοχή τους στην καμπάνια της Insurance Europe, φορέα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής κοινότητας.

(http://www.insuranceeurope.eu/target-two-degrees)

«Είμαστε διαχειριστές κινδύνων και οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, τονίζοντας ότι η ασφαλιστική βιομηχανία, ήδη, βρίσκεται διαχειριστικά στην «καρδιά» της πρόκλησης δίνοντας έμφαση στην ανάληψη μέτρων πρόληψης, διασφαλίζοντας την περιουσία των ασφαλισμένων πελατών και αποζημιώνοντας με τεράστια ποσά παγκοσμίως τις προκαλούμενες ζημιές.

Όπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η Interamerican έχει αναπτύξει ευρύτατη δέσμη ενεργειών με γνώμονα την αειφορία και συγκεκριμένα:

  • Πρωτοπορεί, με αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας σύγχρονα προϊόντα διασφάλισης επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών, μέσω των προϊοντικών γραμμών «Energy Line» και «Green Line», αντιστοίχως.
  • Καινοτομεί στον σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών προϊόντων που ενθαρρύνουν την χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών αλλά και για την πρόληψη, στους κλάδους οχημάτων, περιουσίας και τεχνικών ασφαλίσεων.
  • Μειώνει το λειτουργικό της περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της χρήσης «έξυπνων» τεχνολογιών, με σημαντικές επενδύσεις στη μηχανογράφηση, μέσω των οποίων διασφαλίζεται αμεσότητα στην ασφαλιστική διαδικασία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται δραστική μείωση αναλωσίμων και ενέργειας.
  • Έχει προσυπογράψει, με την ιδιότητα του θεσμικού επενδυτή, το κείμενο θέσεων “Investor Statement on Climate Change”, το οποίο απηχεί τις θέσεις 404 θεσμικών επενδυτικών ομίλων που εκπροσωπούν 24 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως,  για την μεταστροφή σε μια νέα παγκόσμια οικονομία η οποία θα αναπτύσσεται χωρίς κατάλοιπα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της επένδυσης οικονομικών πόρων σε φιλο-περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
  • Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (Principles for Sustainable Insurance) του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. για τους τραπεζοασφαλιστικούς οργανισμούς (UNEP Finance Initiative).
  • Συμμετείχε και φέτος ενεργά στην ετήσια Γενική Συνέλευση του UNEP Finance Initiative, του οποίου αποτελεί μέλος από το 2006, στο Παρίσι 12-13 Οκτωβρίου, με στόχο την προετοιμασία των θέσεων της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς εν όψει του διεξαγόμενου COP21.
  • Αποτελεί ενεργό μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Global Compact (Οικουμενικού Συμφώνου) του Ο.Η.Ε.
  • Καταγράφει και εκθέτει δημόσια το εταιρικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θέτοντας στόχους περαιτέρω άμβλυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εταιρικές λειτουργίες, μέσω των πιστοποιημένων και βραβευμένων Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδει ετησίως.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κώτσαλος, «για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία η μεταβολή του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης, πράγμα που προϋποθέτει την εξεύρεση και διάθεση πόρων της τάξεως τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινες αναπτυξιακές επενδύσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταστροφή σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου».

Στη χώρα μας, οι εκπομπές αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ανά μονάδα ΑΕΠ συνεχίζουν να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τον μέσο όρο των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών, πρωτίστως λόγω της χρήσης λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Η πρόκληση για την Ελλάδα μέχρι το 2030 συνίσταται:
α. στην απεξάρτηση από τη χρήση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή σε συνδυασμό με την αύξηση ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
β. στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση ανανέωσης του στόλου οχημάτων με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
γ. στην εγκατάσταση μη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και
δ. στην ουσιαστική εφαρμογή του καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Προηγούμενο άρθροΕτήσια εκδήλωση της ΑΧΑ για την πολιτική ανάληψης εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων
Επόμενο άρθροΗμερίδα «Επιχειρηματικών Κινδύνων» από την Globalnet