Μελέτες

H Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα μέσα από την Ετήσια Στατιστική Έκθεση της ΕΑΕΕ

H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δημοσίευσε την Ετήσια Στατιστική της Έκθεση για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα, με ενδιαφέροντα στοιχεία για το 2019.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο εισαγωγικό της σημείωμα η Γενική Δ/ντρια της ΕΑΕΕ, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, το 2019 ήταν μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς μετά από μία δεκαετία ύφεσης και οικονομικής στενότητας εισήλθε σε μία εποχή ανάπτυξης των εργασιών της, έχοντας αποδείξει την ανθεκτικότητά της σε σύγκριση με άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ειδικότερα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) έφτασε τα €4,44 δις, αυξημένη σε σχέση με το 2018 κατά 9,7%.

Από τα ανωτέρω ασφάλιστρα, τα €2,24 δις προήλθαν από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (+3,2% σε σχέση με το 2018), και τα €2,2 δις από τις Ασφαλίσεις Ζωής (+17,3% σε σχέση με το 2018).

Επιπλέον, πέραν της ανάπτυξης που σημείωσε ο κλάδος κατά το 2019, η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς ενισχύθηκε, αφενός μεν, λόγω των αυστηρών κανόνων του Solvency II, που διέπουν τη λειτουργία της, αφετέρου δε, από την πρωτοβουλία των μετόχων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τα κεφάλαια των εταιρειών τους. Έτσι ενώ η συνολική απαίτηση της νομοθεσίας για κεφάλαια ήταν €1,9 δις, την ίδια χρονιά ο κλάδος διέθετε κεφάλαια ύψους €3,4 δις για την εκπλήρωσή της!

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών το 2019, οι οποίες ανήλθαν σε €15,9 δις. Το ποσοστό επενδύσεων της ασφαλιστικής αγοράς επί του ΑΕΠ αυξήθηκε σε σχέση με το 2018, φτάνοντας το 8,6% (7,7% το 2018)

Σημαντικά βήματα έγιναν επίσης στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της, όπως τονίζει η Γενική Δ/ντρια της Ένωσης.

Αναλυτικά η Ετήσια Στατιστική Έκθεση εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας