Διεθνή

H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Γαλλίας για τα θύματα της τρομοκρατίας

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Γαλλίας, αφού την αμέσως επόμενη μέρα, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 120 ανθρώπους, ανάρτησε στον διαδικτυακό της τόπο σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, τα θύματα της επίθεσης θα αποζημιωθούν από το Εγγυητικό Ταμείο για τα Θύματα Πράξεων Τρομοκρατίας και άλλα αδικήματα (Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et dautres InfractionsFGTI), και/ή από την ασφαλιστική τους εταιρεία.

Οι αποζημιώσεις που θα δοθούν διακρίνονται σε:

  • Αποζημιώσεις που αφορούν σωματική βλάβη και
  • Αποζημιώσεις για υλικές ζημιές.

 

Αποζημίωση για περιπτώσεις σωματικής βλάβης των θυμάτων της επίθεσης

Οι αποζημιώσεις για σωματική βλάβη δίνονται από το FGTI. Το συγκεκριμένο ταμείο δημιουργήθηκε το 1986, αρχικά με σκοπό να αποζημιώνει τα θύματα τρομοκρατικών πράξεων. Από το 1990 η δράση του επεκτάθηκε και στα θύματα από άλλα αδικήματα, ενώ από το 2008 αποζημιώνει και θύματα που οι δράστες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντί τους (SARVI).

Κάθε θύμα μπορεί να αποζημιωθεί, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον η επίθεση γίνει σε γαλλικό έδαφος. Ωστόσο, αν αυτό συμβεί στο εξωτερικό, μόνον αν τα θύματα είναι Γάλλοι υπήκοοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει επίσης και για εξαρτώμενα μέλη του θανόντος θύματος.

 

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν;

Όταν η επίθεση συμβεί στη γαλλική επικράτεια, ο εισαγγελέας ενημερώνει το FGTI αμέσως. Διευκρινίζει τις περιστάσεις και ενημερώνει για την ταυτότητα των θυμάτων. Όταν η επίθεση λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό, τις εν λόγω πληροφορίες παρέχει η προξενική ή διπλωματική αρχή.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το FGTI ανοίγει αμέσως ένα φάκελο για κάθε ένα από τα θύματα και έρχεται σε επαφή άμεσα μαζί τους ή με τις οικογένειές τους για την αποζημίωση.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, επίσης, να έρθει άμεσα σε επαφή με το Ταμείο, εφόσον θεωρεί ότι είναι θύμα επίθεσης.

Το Ταμείο βοηθά κάθε θύμα στoν σχηματισμό του φακέλου αξίωσης/αποζημίωσης.

 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Προς στήριξη του αιτήματός του, το θύμα πρέπει να αποδείξει:

• την επίθεση (ημερομηνία, τόπος, αστυνομική ή άλλη αρχή που επενέβη), προκειμένου το Ταμείο Εγγυήσεων να εκτιμήσει αν πρόκειται για πραγματικά περιστατικά και αν έχουν τον χαρακτήρα μιας τρομοκρατικής πράξης
• την οικογενειακή κατάσταση (φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του)
• τον τραυματισμό του (αρχικό ιατρικό πιστοποιητικό, μισθολογικές καταστάσεις, βεβαίωση φόρου, κατάσταση με τις πρώτες ιατρικές δαπάνες).

 

Ποιες ζημιές αποζημιώνονται;

Το Ταμείο Εγγυήσεων αποζημιώνει πλήρως όσους υπέστησαν σωματική βλάβη και καλύπτει την ηθική και οικονομική βλάβη των εξαρτώμενων ατόμων των θυμάτων που απεβίωσαν. Καλύπτει, επίσης, συγκεκριμένη έκτακτη ψυχολογική βλάβη των θυμάτων τρομοκρατίας (PESVT). Το Ταμείο λαμβάνει υπόψη τις παροχές που καταβάλλονται από κοινωνικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Παρεμπιπτόντως, καλύπτει επίσης την καταστροφή της ενδυμασίας, με την απόδειξη και ενός ορισμένου ορίου. Οι υλικές ζημιές, ωστόσο, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν καλύπτονται από το FGTI, αλλά από ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν καταστροφή περιουσίας. Το πώς θα πραγματοποιηθεί η αποζημίωση εξαρτάται από τη φύση της ζημιάς που υπέστη το θύμα.

Σε περίπτωση τραυματισμού και θεραπείας χωρίς επακόλουθα, η αποζημίωση δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιατρικές βεβαιώσεις που υποβλήθηκαν, οι αποδείξεις εξόδων που κάλυψε το ίδιο το θύμα και οι απώλειες εισοδήματος, αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των κοινωνικών φορείς ασφάλισης.

Σε περίπτωση τραυματισμού με επακόλουθα, το FGTI πληρώνει σε μία ή περισσότερες δόσεις. Απαιτεί δικός του ιατρικός σύμβουλος να εξετάσει το θύμα, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από γιατρό της επιλογής του θύματος.

Όταν η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιηθεί, το θύμα λαμβάνει έναν λεπτομερή απολογισμό της αποζημίωσης που του προσφέρεται μετά την έκθεση επανεξέτασης που θα καταρτίσει ο ιατρικός σύμβουλος και μετά την αφαίρεση της συμμετοχής των κοινωνικών οργανισμών ασφάλισης.

 

Σε περίπτωση θανάτου, η προσφορά αποζημίωσης απευθύνεται στους δικαιούχους. Περιλαμβάνει αποζημίωση για ηθική βλάβη, τα έξοδα της κηδείας, το κόστος που κάλυψαν οι ίδιοι οι δικαιούχοι και την οικονομική απώλεια, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου.

Τα θύματα ή οι κληρονόμοι τους μπορεί να δεχθούν ή να αρνηθούν να συζητήσουν την προσφορά αποζημίωσης. Σε περίπτωση άρνησης, τα δικαστήρια θα καθορίσουν το ποσό που το ταμείο θα πρέπει να πληρώσει.

Το Ταμείο καταβάλλει μία αρχική παροχή το αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή της αίτησης του θύματος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πρώτα έξοδα, και στη συνέχεια υποβάλει την τελική προσφορά γραπτώς, εντός τριών μηνών από την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Αν το θύμα αποδέχεται την προσφορά, έχει προθεσμία 15 ημερών από την αποδοχή να ανακαλέσει. Μετά την περίοδο αυτή, το FGTI καταβάλλει την αποζημίωση.

Σε περιπτώσεις όπου το θύμα δεν δεχτεί την προσφορά, μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Το ποσό της αποζημίωσης προσδιορίζεται τότε δικαστικώς και το FGTI προχωρά στη αποζημίωση βάσει της απόφασης.

 

Τι άλλες πιθανές δυνατότητες αποζημίωσης υπάρχουν;

Μερικά ασφαλιστήρια συμβόλαια επιτρέπουν, επίσης, προσωπική αποζημίωση. Αυτά αφορούν ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου, ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα, ατομική κάλυψη έναντι ατυχημάτων και ασφάλιση κατά συγκεκριμένων επιθέσεων και βιαιοπραγιών.

 bataclan

Αποζημίωση για υλικές ζημιές μετά από μια επίθεση

Ποιος πληρώνει την αποζημίωση;

Σύμφωνα με το άρθρο L. 126 – 2 του γαλλικού κώδικα ασφαλίσεων, οι υλικές ζημιές δεν καλύπτονται από το FGTI αλλά από ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν ζημιές σε περιουσία.

Έτσι, οι ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν ζημιές από πυρκαγιά και όσες καλύπτουν ζημιές από διακοπή των εργασιών μετά την πυρκαγιά πρέπει να διαθέτουν κάλυψη για βομβιστικές επιθέσεις και τρομοκρατικές ενέργειες.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για τις συμβάσεις που καλύπτουν την επαγγελματική ή την ιδιωτική ιδιοκτησία (σπίτια, καταστήματα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα…). Οι υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από μόλυνση και επακόλουθες απώλειες, ασφαλίζονται εντός των ορίων που προβλέπονται στο πλαίσιο της κάλυψης έναντι Πυρκαγιάς και των απαλλαγών αυτής.

Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να ενημερώνεται για τη ζημιά το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή, ή με αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου στο γραφείο του ασφαλιστή.

 

Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν;

Θα πρέπει να αποστέλλονται στον ασφαλιστή μια περιγραφή της βλάβης που υπέστησαν, όπου θα διευκρινίζεται η φύση της ζημιάς, και ένας κατάλογος καταστραφέντων  αντικείμενων.

Θα πρέπει, επίσης, να προσκομιστούν όλα τα είδη των εγγράφων που μαρτυρούν την ύπαρξη ή την αξία της ιδιοκτησίας που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές,: τιμολόγια αγοράς ή επισκευής, πράξεις, μισθώσεις, εκτιμήσεις, φωτογραφίες.

Για τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών, με τα στοιχεία των λογαριασμών εξόδων και των προϊόντων και των εσόδων του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων τριών ετών. Θα πρέπει επίσης να προσκομιστεί το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, σε περίπτωση ζημιάς που αφορά επαγγελματικό ακίνητο.

 

Ποιες οι διαδικασίες αξιολόγησης της ζημιάς;

Εάν είναι απαραίτητο, η ασφαλιστική εταιρεία, με έξοδά της, θα στείλει έναν επαγγελματία εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης σε συμφωνία με τον ασφαλισμένο.

Αν η βλάβη είναι σημαντική ή πολύ σημαντική –για παράδειγμα βλάβη στη δομή της στέγης ή απώλεια πολύτιμων πόρων–, είναι πάντα δυνατό να επικουρεί και να συμβουλεύει ένας ακόμα εμπειρογνώμονας της επιλογής του ασφαλισμένου με έξοδα δικά του.

Ο ασφαλιστής είναι σε θέση να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, από την άποψη της σημασίας των ζημιών και των εγγυήσεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αν ερωτηθεί, για το αν χρειάζεται ή όχι η παρέμβαση του εμπειρογνώμονα και, κατά περίπτωση, να επιλέξει τον εν λόγω εμπειρογνώμονα.

 parisattack2

 

Χρήσιμες διευθύνσεις

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)
Site Internet: http://www.fondsdegarantie.fr/

La Fédération Nationale d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM)
Site Internet: http://www.inavem.org/    Courriel: [email protected]

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας