Εταιρείες

H ARAG Hellas αναζητά Διευθυντή Ζημιών

Η ARAG Hellas αναζητά έμμισθο δικηγόρο, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Δ/ντή Ζημιών και Νομικού Συμβούλου για τις υποθέσεις των ασφαλισμένων της στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις απαιτήσεις της θέσης περιλαμβάνονται η γνώση σε διάφορους τομείς του δικαίου, η ικανότητα κατανόησης των θεμάτων, η έκφραση εμπεριστατωμένης γνώμης, η επάρκεια των νομικών συμβουλών και η ευκολία στη νομική επεξεργασία και καθοδήγηση.

Η θέση συνδέεται με ειδικές αρμοδιότητες που προκύπτουν από το οργανόγραμμα της εταιρείας, όπως είναι πχ. καθήκοντα τοπικού legal και compliance officer, που θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον αντίστοιχο διεθνή officer του Ομίλου αλλά και με τα καθήκοντα διαχείρισης των αιτιάσεων απέναντι στις εμπλεκόμενες διοικητικές αρχές.

Η γνώση της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη.

Η οργανωτική και διοικητική ικανότητα, η αφομοίωση των εταιρικών αρχών, η αφοσίωση στον εταιρικό σκοπό, η εξωστρέφεια και η δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή όργανα & projects της εταιρείας αποτελούν χαρακτηριστικά της θέσης.

Αποστολή βιογραφικών: [email protected] με την ένδειξη «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ»

ARAG λογότυπο 1600x900

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας