Διεθνή

H ασφαλιστική αγορά το 2017

Η βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ζήτηση από τις αναδυόμενες αγορές

Σύμφωνα με την έκδοση Global insurance review and outlook for 2017/18 της Swiss Re, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αυξηθεί με μέτριους ρυθμούς κατά τα επόμενα δύο έτη, και με την υποστήριξη της συνεχιζόμενης αύξησης του όγκου των ασφαλίστρων.

Η αύξηση των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις Ζημιών παγκοσμίως προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά από 2,4% σε πραγματικές τιμές το 2016 σε 2,2% το 2017, και να επιταχυνθεί σε 3,0% το 2018. Στον κλάδο Ζωής, τα ασφάλιστρα παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,8% το 2017 και 4,2% το 2018. Οι αναδυόμενες αγορές, ιδίως αυτές της Ασίας, θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των ασφαλίστρων, τόσο στους κλάδους Ζημιών όσο και στους κλάδους Ζωής, σύμφωνα με τη Swiss Re.

Από τις μεγάλες οικονομίες, τα ασφάλιστρα στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν λίγο περισσότερο από 2% του προσαρμοσμένου σε πραγματικές τιμές ετήσιου πληθωρισμού για τα επόμενα δύο χρόνια. Η εκλογή του Donald Trump δεν ενσωματώθηκε ρητά στην πρόβλεψη της Swiss Re για τις ΗΠΑ, αλλά η εξέλιξη αυτή είναι απίθανο να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές αγορές για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στη ζώνη του ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο τα ασφάλιστρα προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,0% και 1,5%, αντίστοιχα, ενώ στην Ιαπωνία κάτι λιγότερο από 1,0%. Στην Κίνα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 6,5%. Η νομισματική πολιτική θα παραμείνει “διευκολυντική” για τα επόμενα δύο χρόνια, παρόλο που οι ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσουν σταδιακά τα επιτόκια. Οι άλλες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν ανέπαφη την πολιτική τους όσον αφορά τα επιτόκια και την ποσοτική χαλάρωση. Με την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας των ΗΠΑ πιθανότατα θα αυξηθούν, συμπαρασύροντας τις αποδόσεις στην Ευρώπη σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο.

«Ο ασφαλιστικός κλάδος αντιμετωπίζει αντιξοότητες, με την ήπια οικονομική ανάπτυξη και το ακόμα άφθονο capacityστις αγορές να δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον τιμολόγησης», επισημαίνει ο κ. Kurt Karl, επικεφαλής οικονομολόγος της Swiss Re. «Παρ’ όλα αυτά, ο όγκος των ασφαλίστρων συνεχίζει να αυξάνεται, τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, μαζί με την οικονομική δραστηριότητα και την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης της ασφάλισης, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές».

 

Οι αναδυόμενες αγορές κατευθύνουν την ανάπτυξη στις ασφαλίσεις Ζημιών

Ο όγκος ασφαλίστρων του κλάδου Ζημιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% σε πραγματικούς όρους το 2017, μετά το 2,4% το 2016, και κατά 3,0% το 2018. Οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να οδηγήσουν τη βελτίωση αυτή. Η αύξηση των ασφαλίστρων Ζημιών στις αναδυόμενες αγορές αναμένεται να αυξηθεί σταθερά, από το εκτιμώμενο 5,3% το 2016, σε 5,7% το 2017 και 6,7% το 2018. Η βελτίωση των τιμών των βασικών προϊόντων και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας θα τονώσει την αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση από τις αναδυόμενες περιοχές.

Οι αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας θα έχουν πιθανότατα τη μεγαλύτερη αύξηση στα ασφάλιστρα κατά Ζημιών, αύξηση που προβλέπεται να φτάσει σχεδόν το 8% το 2017 και το 9% το 2018. Σύμφωνα με τη Swiss Re,ένας παράγοντας που συμβάλλει θα είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το πρόγραμμα One Belt One Road της Κίνας, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει μια αύξηση της ζήτησης για εμπορική ασφάλιση.

Το περιβάλλον τιμολόγησης στις ασφαλίσεις Ζημιών παγκοσμίως παραμένει δύσκολο. Η τιμολόγηση των εμπορικών κινδύνων εξακολουθεί να επιδεινώνεται σε ολόκληρη την υφήλιο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους εμπορικούς κινδύνους, όμως, τα ποσοστά της ασφάλισης του κυβερνοχώρου συνεχίζουν να “σκληραίνουν” (to harden), αλλά με μια επιβράδυνση στον ρυθμό που σύντομα θα εξισορροπηθεί, εκτιμά η Swiss Re. Η αυξημένη συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις δεδομένων ενισχύει τη ζήτηση για σχετικές ασφαλιστικές λύσεις, και αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τον κλάδο ασφαλίσεων Ζημιών. Μέχρι σήμερα, η κερδοφορία στις ασφαλίσεις Ζημιών έχει διατηρηθεί εξαιτίας των χαμηλών απωλειών από φυσικές καταστροφές και την απελευθέρωση αποθεματικών. Υπολογίζοντας τις μέσες απώλειες από φυσικές καταστροφές και τη συρρίκνωση της κυκλοφορίας αποθεματικού, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) προβλέπεται να μειωθεί από 8% το 2015 σε περίπου 6% το 2016-18.

swissre-table1

Στην αντασφάλιση Ζημιών, η παγκόσμια ανάπτυξη των ασφαλίστρων αναμένεται να είναι της τάξης του 2,7% το 2017 και του 2,9% το 2018, με βάση την αύξηση των εκχωρήσεων από τις αναδυόμενες αγορές.

 

Η ζήτηση για προϊόντα αποταμίευσης στις αναδυόμενες αγορές θα οδηγήσει τα ασφάλιστρα Ζωής

Στις ασφαλίσεις Ζωής η αύξηση των ασφαλίστρων αναμένεται να είναι σημαντικά ισχυρότερη από αυτή των ασφαλίσεων Ζημιών, εκτιμά η Swiss Re. Ο όγκος των ασφαλίστρων Ζωής παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,4%, 4,8% και 4,2%, το 2016, 2017 και 2018, αντίστοιχα. Τα ασφάλιστρα στις προηγμένες αγορές αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,1% το 2017 και το 2018, αλλά η βασική κινητήρια δύναμη θα είναι και πάλι οι αναδυόμενες αγορές, όπου η σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και μια αυξανόμενη μεσαία τάξη στηρίζουν μια θετική προοπτική.

Στις ανεπτυγμένες αγορές τα ασφάλιστρα Ζωής προβλέπεται να αυξηθούν κατά 14,9% το 2017 και κατά 10,9% το 2018, ως αποτέλεσμα της έντονης αύξησης των αποταμιευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας. Η Κίνα θα έχει μια σημαντική συμβολή, με την κυβέρνησή της να έχει στόχο την αύξηση της ασφαλιστικής διείσδυσης σε 5% μέχρι το 2020, από 3% το 2014.

 

swissre-table2

 

Το συνεχιζόμενο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στους ασφαλιστές Ζωής. Σε επίπεδο κερδοφορίας, η απόδοση κεφαλαίου (RoE του κλάδου έχει μειωθεί από 13% στις αρχές του 2015 σε 10% το 2016, καθώς οι αποδόσεις των επενδύσεων έχουν αποδυναμωθεί και οι πιέσεις των τιμών έχουν αυξηθεί.  

Οι ασφαλιστές Ζωής προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκια των προϊόντων και των περιουσιακών τους στοιχείων σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την κερδοφορία, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να έχει αυτό σημαντική επίδραση στο συνολικό προφίλ κινδύνου και τα κέρδη τους, επισημαίνει η Swiss Re. Στην αντασφάλιση Ζωής, η παγκόσμια ανάπτυξη των ασφαλίστρων αναμένεται να είναι περίπου 1,5% το 2016 και 1% για τα έτη 2017 και 2018, κυρίως λόγω της πολύ χαμηλής ανάπτυξης στις προηγμένες οικονομίες, απ’ όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εκχωρήσεων. Η αύξηση των αντασφαλίστρων στις αναδυόμενες αγορές αναμένεται να φτάσει το 8% ή και παραπάνω.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας