Διεθνή

GlobalData: Οι Γενικές Ασφαλίσεις στην Πορτογαλία θα ξεπεράσουν τα €9 δισ. μέχρι το 2028

Οι Γενικές Ασφαλίσεις στην Πορτογαλία πρόκειται να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 6,9%, από €6,6 δισ. ($6,7 δισ.) το 2023 σε €9,2 δισ. ($9,7 δισ.) το 2028, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP), όπως προβλέπει η εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης GlobalData.

Η Insurance Database της GlobalData αποκαλύπτει ότι οι Γενικές Ασφαλίσεις στην Πορτογαλία αναμένεται να καταγράψουν σταθερή ετήσια ανάπτυξη 6,4% το 2023 και το 2024. Η ανάπτυξη αυτή θα υποστηριχθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση υγείας, και την αύξηση των πωλήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων και περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων, που θα δώσουν ώθηση στη ζήτηση αντίστοιχων ασφαλιστικών καλύψεων.

Ο κ. Sutirtha Dutta, ασφαλιστικός αναλυτής της GlobalData, σχολιάζει σχετικά: «Οι Γενικές Ασφαλίσεις στην Πορτογαλία μειώθηκαν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) το 2022 και άλλες 1,9 π.μ. το 2023, λόγω του ασθενικού επιχειρηματικού κλίματος, ως αποτέλεσμα του υψηλού πληθωρισμού και της επακόλουθης αύξησης των επιτοκίων. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί το 2024 και η ανάπτυξη να έρθει από το 2025, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομίας και της αύξησης της ευαισθητοποίησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Η ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων & Υγείας είναι ο κορυφαίος κλάδος, αντιπροσωπεύοντας το 36,6% των Γενικών Ασφαλίσεων το 2023. Ο υψηλός πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την υψηλότερη ζήτηση για ασφάλιση υγείας μετά την πανδημία, οδήγησε σε αύξηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό με τη σειρά του επέφερε επιπλέον αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση υγείας,, αλλά και αύξηση των τιμών των ασφαλίστρων.

Ο υψηλός πληθωρισμός σε συνδυασμό με την υψηλότερη ζήτηση για ασφάλιση υγείας μετά την πανδημία οδήγησε σε αύξηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό επέφερε αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση υγείας,

Σύμφωνα με την Ένωση Πορτογάλων Ασφαλιστών, το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο αυξήθηκε κατά 4,3% σε €360, το πρώτο εξάμηνο του 2023, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Επίσης, ο αριθμός των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας αυξήθηκε κατά 5,9% το 2023. σε σύγκριση με το 2022.

Η περιορισμένη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας αυξάνει επίσης τη ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η κάλυψη των εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που παρέχεται από το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης SNS της Πορτογαλίας ανέρχεται σε 63%, ποσοστό χαμηλότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 76%. Η ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων & Υγείας αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR 8,0% κατά την περίοδο 2023-28.

Η ασφάλιση οχημάτων είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος, αντιπροσωπεύοντας το 26,5% των Γενικών Ασφαλίσεων το 2023. Η αύξηση των πωλήσεων οχημάτων έχει βοηθήσει την ασφάλιση οχημάτων να καταγράψει ετήσια αύξηση 4,7% το 2023. Σύμφωνα με την Automobile Association of Portugal (ACAP), οι πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 29,9% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.

GlobalData: Οι Γενικές Ασφαλίσεις στην Πορτογαλία θα ξεπεράσουν τα €9 δισ. μέχρι το 2028

«Επίσης, τα κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση για την προώθηση της πώλησης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) θα στηρίξουν την ανάπτυξη της ασφάλισης αυτοκινήτων. Ο συγκεκριμένος κλάδος αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR 4,7% κατά την περίοδο 2023-28», προσθέτει ο κ. Dutta.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αντιστοιχούσε στο 17,7% του συνόλου των Γενικών Ασφαλίσεων το 2023. Η ανάπτυξή της οφείλεται στην ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων, η οποία είναι υποχρεωτική στην Πορτογαλία, και αντιστοιχούσε στο 85,6% των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης το 2022. Σύμφωνα με την Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Ταμείων της Πορτογαλίας, ο αριθμός των υποχρεωτικών συμβολαίων αποζημίωσης εργαζομένων αυξήθηκε κατά 1,7% το 2022, σηματοδοτώντας το τρίτο συνεχές έτος αύξησης.

Η αυξημένη συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων, ιδίως μετά την πανδημία, θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη της ασφάλισης αστικής ευθύνης, η οποία αναμένεται να κινηθεί με CAGR +7,8% κατά την περίοδο 2023-2028.

Οι ασφαλίσεις περιουσίας, περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων (Financial Lines), οι ναυτασφαλίσεις, οι ασφαλίσεις MAT (Marine, Aviation and Transit) και η ασφάλιση διάφορων χρηματικών απωλειών αντιπροσώπευαν το υπόλοιπο 19,2% των Γενικών Ασφαλίσεων το 2023.

«Η ανάκαμψη της οικονομίας, η αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση υγείας και η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων είναι παράγοντες που θα στηρίξουν την ανάπτυξη των Γενικών Ασφαλίσεων στην Πορτογαλία κατά την επόμενη πενταετία. Βραχυπρόθεσμα, η ανάπτυξη αυτή ενδέχεται να επηρεαστεί από οικονομικές και γεωπολιτικές αστάθειες», επισημαίνει εν κατακλείδι ο κ. Dutta.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας