Διεθνή

Γερμανία: Οι Γενικές Ασφαλίσεις θα ξεπεράσουν τα €195,5 δισ. ($205,2 δισ.) μέχρι το 2028

Οι Γενικές Ασφαλίσεις στη Γερμανία πρόκειται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5%: από €149,7 δισ. ($152,8 δισ.) το 2023 σε €195,5 δισ. ($205,2 δισ.) το 2028, σε όρους μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, όπως προβλέπει η εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης GlobalData.

Σύμφωνα με την Insurance Database της GlobalData, για το 2024 αναμένεται ανάπτυξη του κλάδου κατά 5,4%, υποστηριζόμενη από την αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων, την αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την αύξηση των ασφαλίστρων λόγω πληθωρισμού στους περισσότερους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων.

Η κα Sneha Verma, Αναλύτρια σε θέματα ασφάλισης της GlobalData, σχολιάζει: «Ο ρυθμός ανάπτυξης των Γενικών Ασφαλίσεων στη Γερμανία αναμένεται να παραμείνει σταθερός μεταξύ 5%-6% κατά την περίοδο 2023-28. Θα υποστηριχθεί, κυρίως, από τις ασφαλίσεις υγείας και περιουσίας, λόγω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας μετά την πανδημία του Covid-19 και της αυξανόμενης ζήτησης για ασφαλιστήρια συμβόλαια έναντι φυσικών καταστροφών».

Η ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων & Υγείας είναι ο σημαντικότερος κλάδος ασφαλίσεων, με μερίδιο 37,7% επί του συνόλου των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων το 2023. Η συγκεκριμένη ασφάλιση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8% το 2024 και κατά 4,2% το 2025.

Η αύξηση των τιμών των ασφαλίστρων, λόγω της αύξησης του κόστους των αποζημιώσεων εξαιτίας του πληθωρισμού, θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα ασφάλιστρα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας αναμένεται να αυξηθούν από 4% έως 5,5% το 2024. Η ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων & Υγείας αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 4,4% κατά την περίοδο 2023-28.

Η ασφάλιση Οχημάτων είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων, με μερίδιο 21,0% επί του συνόλου το 2023. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 1,8% το 2023, υποστηριζόμενα από την αύξηση των πωλήσεων οχημάτων. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών, οι πωλήσεις οχημάτων στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,2% σε 2,84 εκατομμύρια το 2023 από 2,65 εκατομμύρια το 2022. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2024.

«Εκτός από τις πωλήσεις οχημάτων, η αύξηση των τιμών των ασφαλίστρων λόγω του πληθωρισμού θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της ασφάλισης οχημάτων. Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλού πληθωρισμού έχει οδηγήσει σε αύξηση πάνω από τον μέσο όρο του κόστους ανταλλακτικών και επισκευών, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα τις αποζημιώσεις. Αυτό έχει επηρεάσει την κερδοφορία των ασφαλιστών, με αποτέλεσμα το combined ratio του κλάδου ασφάλισης οχημάτων να ξεπεράσει το 100% το 2022, για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Η ασφάλιση οχημάτων αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR 2,2% κατά την περίοδο 2023-2028», προσθέτει η κα Verma.

Η ασφάλιση Περιουσίας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος, με μερίδιο 18,8% επί του συνόλου των Γενικών Ασφαλίσεων το 2023. Η ασφάλιση Περιουσίας αυξήθηκε κατά 8,6% το 2023, λόγω της ζήτησης για ασφάλιση κατοικίας, η οποία αντιστοιχούσε στο 51% των ασφαλίστρων του κλάδου το 2023.

Η Γερμανία είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι φυσικών καταστροφών. Επίσης, η αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων λόγω του πληθωρισμού έχει οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων περιουσίας, γεγονός που θα στηρίξει την ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος αναμένεται να κινηθεί με CAGR 7,5% κατά την περίοδο 2023-2028.

Το υπόλοιπο 22% των Γενικών Ασφαλίσεων το 2023 αντιστοιχούσε σε Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, Οικονομικών απωλειών/απώλειας κερδών, Μεταφορών (Marine, Aviation and Transit  – MAT) και διάφορων χρηματικών απωλειών.

«Η ανάκαμψη της οικονομίας και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη των Γενικών Ασφαλίσεων στη Γερμανία, κατά την επόμενη πενταετία. Ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός και η συχνή εμφάνιση φυσικών καταστροφών θα επηρεάσουν την κερδοφορία των ασφαλιστών και θα αυξήσουν τις τιμές των ασφαλίστρων βραχυπρόθεσμα», σημειώνει εν κατακλείδι η κα Verma.

Πίνακας: Γενικές Ασφαλίσεις στη Γερμανία: Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (εκατ. €) και ετήσια ανάπτυξη, 2019-2028 (πρόβλεψη)

Γερμανία: Οι Γενικές Ασφαλίσεις θα ξεπεράσουν τα €195,5 δισ. ($205,2 δισ.) μέχρι το 2028

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας