Εταιρείες

GeoLm: Η Μινέττα Ασφαλιστική επέλεξε το σύστημα GeoInsurance

Η GeoLm, Εταιρεία Συμβούλων με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων στο GeoLocation, προχώρησε σε συνεργασία με τη Μινέττα Ασφαλιστική.

Καθώς η διαχείριση του ρίσκου από την Ασφαλιστική Αγορά, και ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις περιουσίας, έχει αναμφισβήτητα και Γεωγραφική Διάσταση, αναπτύχθηκε εφαρμογή η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα, την κορυφαία πλατφόρμα ArcGIS. Μέσω της πρωτοποριακής αυτής λύσης, στόχος είναι να συσχετίζεται ο υπό ανάληψη κίνδυνος, με το ενδεχόμενο αντιμετώπισης καταστροφικών γεγονότων (όπως σεισμοί, πυρκαγιές κ.ά.), ώστε να προβαίνει σε ορθή τιμολόγηση και σωστή αξιολόγηση των συμβολαίων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της GeoLm, «με αυτό τον τρόπο, η Μινέττα Ασφαλιστική αντλεί πληροφορίες από τα δεδομένα που έχει από καταστροφικά συμβάντα, που έχουν ήδη λάβει χώρα και είναι σε θέση να έχει μια αξιόπιστη εικόνα για το πώς και σε ποιο βαθμό αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό της και γενικά την έκθεσή της στους αναλαμβανόμενους κινδύνους».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας