Εταιρείες

Generali & Crédit Agricole διαπραγματεύονται για την εξαγορά της La Médicale

Η Generali και η Crédit Agricole Assurances ανακοίνωσαν ότι έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της La Médicale, της ασφαλιστικής θυγατρικής της Crédit Agricole Assurances για τους επαγγελματίες υγείας. Η συναλλαγή προβλέπει, επίσης, την πώληση στην Generali France του χαρτοφυλακίου κάλυψης Ζωής της Predica1, το οποίο διατίθεται και τελεί υπό τη διαχείριση της La Médicale.

Η La Médicale ιδρύθηκε το 1948 και είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς για επαγγελματίες υγείας στη Γαλλία, με ετήσια ασφάλιστρα ύψους 552 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 80 εκατομμυρίων ευρώ σε ασφάλιστρα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο κάλυψης Ζωής που ασφαλίζεται από την Predica) και περισσότερα από 600.000 συμβόλαια στο χαρτοφυλάκιό της στο τέλος του 2020. Η La Médicale διαθέτει, επίσης, πελατολόγιο που ξεπερνά τους 300.000 ασφαλισμένους σε όλη τη Γαλλία και τα προϊόντα της διανέμονται μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο 125 πρακτόρων και 45 ασφαλιστικών γραφείων αντίστοιχα.

Για την Generali, όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, η εξαγορά αυτή αποτελεί βασική στρατηγική ευκαιρία για ανάπτυξη και υλοποιείται χάρις στην εξαιρετική προϋπάρχουσα συνεργασία της με την Crédit Agricole. Η συναλλαγή είναι πλήρως σύμφωνη με το στρατηγικό σχεδιασμό «Generali 2021», καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για κερδοφόρο ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες του, και ταυτόχρονα είναι ακόλουθη με τη φιλοδοξία του να αποτελεί Lifetime Partner γι’ αυτούς. H συμπληρωματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία της La Médicale θα προσφέρει στην Generali France την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οποίοι αποτελούν σημαντική κατηγορία πελατών, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η απόκτηση ενός κορυφαίου εμπορικού σήματος. Η συναλλαγή θα ενισχύσει την παραγωγή στον Κλάδο Υγείας και Προστασίας της Generali αλλά και τις συνολικές δραστηριότητες της εταιρείας στη Γαλλία, τόσο από στρατηγική όσο και από εμπορική άποψη. Θα ενισχύσει, επίσης, το οικοσύστημα του κλάδου Υγείας της Generali και την επέκταση του δικτύου διανομής του Ομίλου, με πάνω από 668 πράκτορες και 765 γραφεία σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει, επιπλέον, τη δέσμευση της Crédit Agricole Assurances να επικεντρωθεί στο μοντέλο τραπεζικής ασφάλισης που αναπτύσσει ήδη και από το οποίο απορρέουν σημαντικές συνέργειες με τις άλλες μονάδες του Ομίλου Crédit Agricole. Ως ηγέτης στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων και πρωταγωνιστής στον τομέα της υγείας, όπως αναφέρεται σχετικά, η Crédit Agricole Assurances επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεισφορά της σε αυτόν τον τομέα για όλους τους πελάτες της μέσω των τραπεζών του Ομίλου της Crédit Agricole. Αυτή η κίνηση αποτελεί δυναμική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της ανά τον κόσμο, και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο τραπεζικών συμβούλων και παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της Crédit Agricole Assurances στον τομέα της υγείας, ενός κλάδου όπου καταγράφονται ισχυρές κοινωνικές προκλήσεις, ανταποκρίνεται στον στρατηγικό σκοπό του Ομίλου Crédit Agricole «Να ενεργεί καθημερινά προς το συμφέρον των πελατών του και της κοινωνίας».

Κάθε συμφωνία που προκύπτει από αυτές τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να υπόκειται σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών και ρυθμιστικών αρχών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.

1 Η Predica S.A. («Predica») είναι μια ασφαλιστική εταιρεία Ασφαλειών Ζωής, η οποία ανήκει πλήρως στην Crédit Agricole Assurances.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας