Generali 2021: Αξιοποίηση δυνάμεων για ταχύτερη ανάπτυξη

556
Donnet philippe Generali

Το νέο τριετές στρατηγικό σχέδιό της παρουσίασε η Generali στους επενδυτές. Στόχος της, να αποτελέσει έναν διά βίου εταίρο (Lifetime partner) για τους πελάτες, προσφέροντας καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις, χάρη σε ένα εξαιρετικό δίκτυο πωλήσεων˙ να αποτελέσει την ηγετική δύναμη στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά για ιδιώτες, επαγγελματίες και ΜμΕ, δημιουργώντας παράλληλα μια παγκόσμια πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management platform) και αναζητώντας ευκαιρίες σε αγορές με υψηλή δυναμική.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S. p. A (“Generali” ή “Όμιλος”), υπό την Προεδρία του κ. Gabriele Galateri di Genola, ενέκρινε το νέο τριετές στρατηγικό σχέδιο, «Generali 2021: Αξιοποίηση δυνάμεων για ταχύτερη ανάπτυξη».

Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται με τη φιλοδοξία της Generali να είναι ένας δια βίου εταίρος – Lifetime Partner των πελατών της, προσφέροντας καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις, χάρη σε ένα εξαιρετικό δίκτυο διανομής.

Επιπλέον, η Generali έχει ως στόχο να αποτελέσει την ηγετική δύναμη της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, στις ασφαλίσεις ιδιωτών, επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας παράλληλα μία παγκόσμια πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και αναζητά ευκαιρίες σε αγορές με υψηλή δυναμική.

Η Generali σήμερα είναι ο ηγέτης στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά με €63 δις ασφάλιστρα, και ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, βασιζόμενη σε ένα ισχυρό δίκτυο διανομής, που περιλαμβάνει περισσότερους από 150.000 ασφαλιστές και πωλητές στις μεγαλύτερες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Μετά από έναν ολοκληρωμένο και επιτυχημένο οικονομικό (2012-2015) και λειτουργικό (2016-2018) μετασχηματισμό, η Generali έχει εξαιρετική τεχνική και λειτουργική απόδοση, επιτυγχάνοντας έναν δείκτη combined ratio 92,8% στον κλάδο Ζημιών και  39,2% στον κλάδο Ζωής, το 2017. Η Generali, επίσης, ξεκίνησε με επιτυχία μια εστιασμένη στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων το 2017, με €487 δις σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, βρίσκεται σε πορεία επίτευξης όλων των οικονομικών και επιχειρηματικών της στόχων για το 2018.

Η στρατηγική της Generali για το 2021 θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και έχει σχεδιαστεί στη βάση τεσσάρων παραδοχών:

  • Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά θα παραμείνει ελκυστική. Η υψηλή συσσώρευση ιδιωτικών κεφαλαίων θα στηρίξει την πώληση των προϊόντων Ζωής και τα επενδυτικά-αποταμιευτικά προγράμματα, ενώ οι δημογραφικές τάσεις και οι μειωμένες δημόσιες δαπάνες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και συνταξιοδότησης.
  • Ο κλάδος του retail και των ΜμΕ αποτελούν μοχλούς κερδοφόρου ανάπτυξης. Οι πελάτες λιανικής θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μελλοντική ασφαλιστική αγορά, ενώ ο κλάδος των ΜμΕ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία στις κύριες αγορές, όπως η Ιταλία και η Γερμανία.
  • Μια ενιαία και ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παραμένει καίριας σημασίας για τους πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πελάτες αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις Ζωής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την προστασία και την ανάπτυξη της περιουσίας τους, ενώ μακροοικονομικές και δημογραφικές αλλαγές αυξάνουν τη ζήτηση για καινοτόμες λύσεις στον κλάδο Ζημιών και Υγείας. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση της εστίασης από τα «προϊόντα» στους «πελάτες» και από την «προστασία και την αποζημίωση» στην «πρόληψη και την παροχή υπηρεσιών».
  • Η ανάπτυξη των ανθρωποκεντρικών δικτύων πωλήσεων ενισχύεται και δεν αντικαθίσταται από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Τα ανθρωποκεντρικά δίκτυα πωλήσεων θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κλάδου, καθώς ενισχύονται όλο και περισσότερο από ψηφιακά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας στρατηγικής της Generali, o CEO του Ομίλου, κ. Philippe Donnet, δήλωσε:

«Σήμερα, η Generali παρουσιάζει τη φιλόδοξη στρατηγική της για το 2021, η οποία θα επιταχύνει την ανάπτυξη του Ομίλου και θα φέρει υψηλότερες αποδόσεις στους μετόχους μας. Πρωταρχική μας φιλοδοξία είναι να γίνουμε διά βίου εταίροι για τους πελάτες μας, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις χάρη σε ένα εξαιρετικό δίκτυο διανομής.

»Αυτό το σαφές και ξεχωριστό στρατηγικό όραμα αξιοποιεί τις δυνατότητές μας για την εδραίωση της ηγετικής μας θέσης στην Ευρώπη στον κλάδο retail και ΜμΕ, την επέκτασή μας σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας πλατφόρμας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management platform). Ταυτόχρονα, η Generali θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη διαχείριση κεφαλαίων για την επένδυση σε ευκαιρίες ανάπτυξης σε νευραλγικής σημασίας αγορές, και να οδηγεί την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπου κι αν δραστηριοποιείται. Χάρη σε αυτό το πλάνο ενεργειών, η Generali θα επιτύχει 6%-8% ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

»Ανυπομονούμε να εφαρμόσουμε αυτό το νέο στρατηγικό σχέδιο, γνωρίζοντας τη διαχρονική μας επίδοση στην υλοποίηση των υποσχέσεών μας, η οποία βασίζεται στο ταλαντούχο μας δυναμικό και στους συνεργάτες μας. Υποστηρίζεται από ένα ισχυρό brand και τη μακροχρόνια κουλτούρα αειφορίας που διαθέτουμε. Παράγοντες που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της στρατηγικής μας».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Generali 2021», ο Όμιλος δεσμεύεται να παραδώσει αυξημένα κέρδη ανά μετοχή, με στόχο για ετησιοποιημένα έσοδα (CAGR) 6% έως 8% για την περίοδο 2018-21. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως οι αυξημένες αποδόσεις από τις ασφαλιστικές εργασίες της Generali και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με την περαιτέρω μείωση των εξόδων κατά €200 εκατ. στις ώριμες αγορές μέχρι το 2021, την ενεργή διαχείριση των δαπανών τόκων και την αναδιάταξη των κεφαλαίων για την υποστήριξη κερδοφόρων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Η Generali δεσμεύεται, επίσης, να παραδώσει υψηλότερες αποδόσεις στους μετόχους της, μέσω ενός αυξανόμενου και βιώσιμου μερίσματος και στόχο για εύρος διάθεσης μερίσματος 55% έως 65%, κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η αποτελεσματική κερδοφορία θα επιτευχθεί μέσω του στόχου για μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RοΕ) πάνω από το 11,5%.

Τρεις βασικοί παράγοντες θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού πλάνου:

  • Ενδυνάμωση των ανθρώπων για το μέλλον. Η Generali θα συνεχίσει να καλλιεργεί μια εταιρική κουλτούρα βασισμένη στην πελατοκεντρική φιλοσοφία και την καινοτομία και να ενισχύει την ανάπτυξη ταλέντων και της διαφορετικότητας. Βασισμένη σε ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, όπου η τηλεργασία και οι πρακτικές smart working θα είναι διαθέσιμες στο 100% των μονάδων της, η Generali θα επενδύσει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (κατά 50% μέχρι το 2021), επιβραβεύοντας την αριστεία και τη μακροχρόνια δημιουργία αξίας.
  • Ένα ανανεωμένο brand, μια νέα υπόσχεση. Η Generali θα εξασφαλίσει μια αξιόπιστη και ξεχωριστή εμπειρία εξυπηρέτησης, αποτελώντας έναν δια βίου εταίρο για τους πελάτης της. Στόχος της είναι να επιτύχει το υψηλότερο Net Promoter Score (δείκτης μέτρησης ικανοποίησης καταναλωτών) μεταξύ των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.
  • Δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη. Το στρατηγικό πλάνο της Generali για το 2021 ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Η Generali δεσμεύεται να αναπτύξει πράσινα προϊόντα και προϊόντα με πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά στον κλάδο retail κατά 7%-9% και να διαθέσει €4.5 δις σε πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις μέχρι το 2021. Δύο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν το πρόγραμμα «Υπεύθυνος Καταναλωτής» και ο θεσμός βράβευσης «Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας για ΜμΕ».

 

Προηγούμενο άρθροEurobank και Grivalia ανακοίνωσαν τη συγχώνευσή τους
Επόμενο άρθροΗ συνεργασία με την Cosmote εξετάζεται και τελεί υπό προϋποθέσεις από τους ασφαλιστές