Συνεντεύξεις

Γ. Τσακατούρας: Η Ορίζων ενισχύει την παρουσία της στον χώρο του συνεργάτη

Φερεγγυότητα, αξιοπιστία, τεχνική επάρκεια, ευελιξία, ανθρώπινο πρόσωπο είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει μια ασφαλιστική εταιρεία για να την επιλέξει ως συνεργάτη ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Αυτό επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Τσακατούρας, Δ/ντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η Ορίζων Ασφαλιστική αποβλέπει σε επιλεγμένες συνεργασίες, έχοντας συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης, με επίγνωση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των συνεργατών, ο κ. Τσακατούρας σημειώνει ότι είναι υποχρέωση κάθε εταιρείας να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, καλύπτοντας όλους τους τομείς γνώσης και ενημέρωσης της ασφαλιστικής εργασίας.

Συνέντευξη στη Σούλα Κορμά

Κύριε Τσακατούρα, ξεκινήσατε πριν λίγους μήνες τη συνεργασία σας με την Ορίζων, με κύρια καθήκοντα την εκπαίδευση των συνεργατών της και την ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων. Θα θέλαμε, κατ’ αρχάς, να μας μιλήσετε για το πλάνο και τα σχέδιά σας όσον αφορά την Εκπαίδευση. Πέραν των όσων επιτάσσει η σχετική Πράξη της ΤτΕ για την πιστοποιημένη επανεκπαίδευση κάθε επαγγελματία ασφαλιστή, ως Εταιρεία τι άλλο σχεδιάζετε και σε ποιους τομείς;
Γ.ΤΣ.: Η Ορίζων Ασφαλιστική είναι μια εταιρεία που σήμερα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, καθότι ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας  (Solvency Capital Requirement) ανέρχεται στο 282%. Είναι φυσικό, λοιπόν, η λειτουργία της εκπαίδευσης να παίζει σημαντικό ρόλο.

Τα πιστοποιημένα σεμινάρια είναι στο πλάνο μας, όπως και η εκπαίδευση όλων των συνεργατών στα προϊόντα και τις διαδικασίες της Εταιρείας. Δίνουμε όμως ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη όλων των συνεργασιών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων που αφορούν σε όλο το φάσμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (π.χ. νομοθεσία, κανονιστική συμμόρφωση, οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου, πωλήσεις, κ.λπ.). Φροντίζουμε, επίσης, να ενισχύουμε την παρουσία μας στον χώρο που δραστηριοποιείται ο συνεργάτης, συμβάλλοντας, όσο εκείνος επιθυμεί, στην ανάπτυξη των εργασιών του και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης του στην Εταιρεία.
Ένας άλλος τομέας που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε να είμαστε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.

Πριν την κατάρτιση και την υλοποίηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, θεωρείτε ότι πρέπει να προηγείται η “ανίχνευση” συγκεκριμένων αναγκών, έτσι ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες των συνεργατών σας;
Γ.ΤΣ.: Προφανώς αυτός είναι ο σωστός τρόπος για την κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου ή προγράμματος εκπαίδευσης, δηλαδή η εκ των προτέρων διερεύνηση των αναγκών των συνεργατών. Να λάβουμε, δε, υπόψη ότι στο σημερινό περιβάλλον, με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε πολλά επίπεδα, οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρέχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, και να καλύπτουν όλους τους τομείς γνώσης και ενημέρωσης της ασφαλιστικής εργασίας.

Ας περάσουμε στον δεύτερο τομέα των δραστηριοτήτων σας, εκείνον της ανάπτυξης του Δικτύου Πωλήσεων. Η Ορίζων, τα τελευταία χρόνια, διευρύνει τις ασφαλιστικές της εργασίες στην Περιφέρεια, συνάπτοντας σχετικές συνεργασίες. Τι καινούριο να περιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση;
Γ.ΤΣ.: Η ΟΡΙΖΩΝ πράγματι αναπτύσσεται τόσο στην Αθήνα, όσο και στην περιφέρεια. Έχουμε, δε, συγκεκριμένο πλάνο, με επίγνωση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. Αποβλέπουμε σε επιλεγμένες συνεργασίες, με σκοπό την ανάπτυξη των συνεργατών μας και των εργασιών τους μέσα στα πλαίσια της Εταιρείας, ώστε να είναι οι ίδιοι καταξιωμένοι και οι πελάτες τους ευχαριστημένοι.
Θεωρούμε ότι οι νέες ρυθμίσεις αναδεικνύουν μια ευκαιρία προς την κατεύθυνση των συνεργασιών ποιότητας, για μια φερέγγυα εταιρεία με το δικό μας όνομα/φήμη.

Η Ορίζων, στα 52 χρόνια δραστηριοποίησής της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, διατηρεί διακριτικό προφίλ και προτάσσει την εξειδίκευσή της στις ασφαλίσεις περιουσίας και κυρίως στους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Πώς σχεδιάζετε να αξιοποιήσετε έτι περαιτέρω αυτή την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της Εταιρείας, που αποτελεί άλλωστε και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
Γ.ΤΣ.: Αυτό ακριβώς αποτελεί και βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας, δηλαδή η ορθολογική και τεχνικά εμπεριστατωμένη διαχείριση των κινδύνων σε συνεργασία με αντασφαλιστές παγκοσμίου εμβέλειας και υψηλής διαβάθμισης, η εξειδίκευσή μας στις ασφαλίσεις περιουσίας και αυτά σε συνδυασμό με την ευελιξία και την παροχή άρτιας και άμεσης εξυπηρέτησης.

Με αυτή την αφετηρία, λοιπόν, δυναμώνουμε την εξωστρέφειά μας και αναπτύσσουμε τις εργασίες μας. Χαρακτηριστική είναι η στάση των πιστών συνεργατών της Εταιρείας, που υποστηρίζουν τις επιλογές μας και απολαμβάνουν την προστιθέμενη αξία της Εταιρείας μας.
Γι’ αυτό και αποτελούμε πόλο έλξης για τους συνεργάτες που διαχειρίζονται πιο ισορροπημένα χαρτοφυλάκια, που είναι εξάλλου και η δική μας επιδίωξη. Φυσικά, δίνουμε βάρος και στην ασφάλιση του αυτοκινήτου, με τις ιδιαιτερότητες της εποχής, παρέχοντας μεγάλη γκάμα καλύψεων.

Σε ποιους άλλους ασφαλιστικούς κλάδους θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες υγιούς ανάπτυξης και δραστηριοποίησης;
Γ.ΤΣ.: Πιστεύω ότι ο τομέας της υγείας, της περιουσίας αλλά και της αστικής ευθύνης θα έχουν ανάπτυξη, η αγορά μας όμως πρέπει να επιδείξει το maximum της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας της, ώστε οι καταναλωτές να μας εμπιστεύονται τη διαχείριση των κινδύνων και των χρημάτων τους.

Τι μήνυμα θέλετε να απευθύνετε, αφενός, στους συνεργάτες-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της Εταιρείας και, αφετέρου, στους δυνητικούς συνεργάτες της;
Γ.ΤΣ.: Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, είναι σημαντικά τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ο διαμεσολαβητής: φερεγγυότητα, αξιοπιστία, τεχνική επάρκεια, ευελιξία, ανθρώπινο πρόσωπο.
Μπορούμε να δούμε αυτή τη μεταβατική περίοδο ως ευκαιρία για την ποιότητα στην εργασία μας, στις σχέσεις μας με τον πελάτη και στην ικανοποίηση των αναγκών του, αποσκοπώντας σε ένα υγιές και κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο.
Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι η επιλογή και με αποδείξεις.   

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας