Μελέτες

EY: Ο επανασχεδιασμός στρατηγικής προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες το 2017

Oι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους το 2017, καθώς η οικονομική ρευστότητα, το ρυθμιστικό περιβάλλον και o αυξημένος ανταγωνισμός επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση και τα έσοδά τους. Την ίδια στιγμή, όμως, οι τεχνολογικές καινοτομίες θα τους επιτρέψουν να θωρακίσουν τη μελλοντική τους θέση. Αυτά προκύπτουν από την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, European Insurance Outlook 2017.

Μια σειρά από οικονομικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τις προοπτικές των ασφαλιστικών εταιρειών το 2017. Η ισχνή οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή ανεργία θα συνεχίσουν να συμπιέζουν τη ζήτηση. Η υποτίμηση του ευρώ και της στερλίνας, η αστάθεια των χρηματαγορών και, το κυριότερο, τα χαμηλά επιτόκια, θα επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις και την κεφαλαιακή τους θέση, εντείνοντας ενδεχομένως και τη δραστηριότητα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε). Οι προκλήσεις αυτές ενδέχεται να ενισχυθούν από την πολιτική αβεβαιότητα και την ενδεχόμενη ανάκαμψη του οικονομικού προστατευτισμού μετά τις αμερικανικές εκλογές και τη διαδικασία του Brexit. Την ίδια ώρα, παράλληλα με την εφαρμογή του Solvency II, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS 17), καθώς και άλλων νέων κανονισμών, στα πλαίσια της γενικότερης αυστηροποίησης του κανονιστικού πλαισίου.

Επιπλέον, εντείνεται η πίεση, ιδιαίτερα από τους νεότερους καταναλωτές, για ψηφιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες και μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα επενδύσουν εγκαίρως στις νέες τεχνολογίες, όπως το Internet of Things και η τεχνητή νοημοσύνη, θα αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Η αύξηση, όμως, της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και η επέκταση των απειλών στον κυβερνοχώρο, θα δημιουργήσει και μια νέα, δυναμική αγορά, αυτήν της ασφάλισης κατά των κυβερνο-απειλών.

Η αντιμετώπιση των εξελίξεων στο οικονομικό, πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες μεταβολές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, θα υποχρεώσουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τους στρατηγικούς στόχους τους στο πλαίσιο ενός σαφούς οράματος για τη θέση τους σε μια εντελώς νέα αγορά. Η έρευνα της ΕΥ υποδεικνύει πέντε βασικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή:

  1. Επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών σχεδίων, ενόψει του μετασχηματισμού της αγοράς
  2. Προσαρμογή των προϊόντων και της επενδυτικής στρατηγικής στις αντίξοες συνθήκες της αγοράς
  3. Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο
  4. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο επόμενο επίπεδο.

5. Προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας