Εξελίξεις στη MetLife

357

Για την αποχώρηση του κ. Μιχάλη Χατζηδημητρίου και τις επερχόμενες διοικητικές αλλαγές ενημερώθηκε το δίκτυο ασφαλιστών της MetLife από τον κ. Michel Khalaf, Πρόεδρο, EMEA MetLife, Inc.

Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που θα σηματοδοτήσει η αποχώρηση του κ. Χατζηδημητρίου, η MetLife Ευρώπης θα προχωρήσει και σε άλλες ανακατατάξεις, οι οποίες, ωστόσο, επιτάσσονται από το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας Solvency II, το οποίο θα επηρεάσει όλους τους ασφαλιστικούς Ομίλους με ευρωπαϊκή δραστηριότητα.

Στο σχεδιασμό, λοιπόν, της MetLife συμπεριλαμβάνεται η υπαγωγή όλων των υποκαταστημάτων (branches) στη μητρική εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία (MetLife Europe Limited και MetLife Europe Insurance Limited), ενώ οι περιφέρειες στις οποίες θα χωρίζονται οι δραστηριότητες από 4 στο εξής θα είναι 3. Ειδικότερα στην περιφέρεια ESE, όπου ανήκει και η Ελλάδα, θα ανήκει πλέον και η Πολωνία, ενώ η Κύπρος και η Βουλγαρία θα ανήκουν σε άλλη περιφέρεια.

 

Η επιστολή του κ. Khalaf ακολούθως:

Dear Colleagues,
 
This is to advise that a few months ago, Michael Hatzidimitriou, Regional Head of Eastern & Southern Europe (ESE), expressed to me a desire to retire at some point in the not too distant future. Michael and I had several subsequent discussions and ultimately, Michael has decided to retire at the end of the year after a distinguished 32-year career with MetLife and Alico.
 
I have known and have worked closely with Michael for many years, and I’ve been fortunate to benefit from his vast experience, his business acumen as well as his friendship and good counsel. He is a true gentleman, an exceptional leader and a strong advocate of the values that we espouse as a Company and as a Region.
 
Over the course of a stellar and distinguished career, Michael’s contribution to the development of our business in Greece, ESE and more broadly across the MetLife world has been significant. The success and stability of our ESE operations today is a reflection of his clear vision, effective leadership and deep passion for our business.
 
Discussions with Michael are underway to assess how EMEA can continue to benefit from his extensive knowledge and experience in an advisory capacity and I will keep you advised of the outcome. We will of course be celebrating andpaying tribute to Michael’s career and achievements and properly expressing our thanks for his services and contributions at an event that will be organized closer to his retirement date.
 
I will also be announcing shortly leadership changes as part of a new regional structure that will take effect on January 1, 2015.
 
Michel
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λίγους μήνες νωρίτερα ο Μιχάλης Χατζηδημητρίου,  Regional Head της Eastern & Southern Europe (ESE), μου εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από τη θέση του στο προσεχές διάστημα. Ο Μιχάλης και εγώ είχαμε στη συνέχεια αρκετές συζητήσεις  και τελικά αποφάσισε να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς, μετά από λαμπρή καριέρα 32 ετών στη MetLife και στην Alico.

Γνωρίζω και συνεργάζομαι στενά με τον Μιχάλη εδώ και πολλά χρόνια και είχα την τύχη να επωφεληθώ από την ευρεία εμπειρία του, το επιχειρηματικό του ένστικτο αλλά και τη φιλία και τις χρήσιμες συμβουλές του. Είναι ένας πραγματικός Κύριος, ένας εξαιρετικός ηγέτης και ένθερμος υποστηρικτής των αξιών που ασπαζόμαστε ως εταιρεία και ως Περιφέρεια.

Στη διάρκεια της διακεκριμένης καριέρας του, η συνεισφορά του  Μιχάλη στην ανάπτυξη των εργασιών μας στην Ελλάδα, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (ESE) και γενικότερα τον κόσμο της MetLife ήταν σημαντική. Η επιτυχία και η σταθερότητα των δραστηριοτήτων μας στην ESE σήμερα, αντανακλούν το σαφές όραμά του, την αποτελεσματική του ηγεσία και το πάθος του για τη δουλειά μας. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με τον Μιχάλη, για να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η EMEA θα συνεχίσει να ωφελείται από τις εκτεταμένες  γνώσεις και την εμπειρία του, με συμβουλευτικό ρόλο, και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το αποτέλεσμα αυτών.

Φυσικά θα γιορτάσουμε και θα τιμήσουμε την καριέρα και τα επιτεύγματα του Μιχάλη και θα εκφράσουμε καταλλήλως τις ευχαριστίες μας για τη συνεισφορά και τις υπηρεσίες του, σε μια εκδήλωση που θα οργανωθεί κοντά στην ημερομηνία αποχώρησής του.

Θα ανακοινώσω επίσης σύντομα αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας ως μέρος της νέας μας περιφερειακής δομής, που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2015.

Michel

 

Προηγούμενο άρθρο6 και 7 Δεκεμβρίου οι εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη και για τα 4 επίπεδα
Επόμενο άρθροO ΣΕΣΑΕ φιλοξενεί τον Χρήστο Γιανναρά