Εταιρείες

Ευρώπη Ασφαλιστική: Αναζητά στέλεχος με εμπειρία στις Εκδόσεις κλάδου Πυρός & Λοιπών Κλάδων Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά ασφαλιστικό στέλεχος με εμπειρία στις Εκδόσεις του Κλάδου Πυρός και των Λοιπών Κλάδων Ασφάλισης για εσωτερική εργασία πλήρους απασχόλησης στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

  • Εκδόσεις Πυρός και Λοιπών Κλάδων Ασφάλισης (non-motor).
  • Εξυπηρέτηση πελατών και διεκπεραίωση εισερχομένων αιτημάτων.
  • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (έκδοση και αποστολή προσφορών, έκδοση συμβολαίων και προσθέτων πράξεων μεταβολών/ακυρώσεων, έκδοση πιστοποιητικών, έλεγχος μητρώων παραγωγής και εκχωρήσεων στο τέλος κάθε μήνα).
  • Επανασχεδιασμός ασφαλιστικών προϊόντων & σχεδιασμός νέων προϊόντων.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση. Η προϋπηρεσία σε εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου καθώς και η κατοχή πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση και σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση και δυνατότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Κατοχή πιστοποιητικού Proficiency θα συνεκτιμηθεί.
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
  • Πανεπιστημιακές σπουδές θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα (Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI).

Η Εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] με θέμα «Εκδόσεις Πυρός και Λοιπών Κλάδων».

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας