Εταιρείες

Ευρωπαϊκή Πίστη: Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη πρόσφατα πιστοποιήθηκε με το μοντέλο SEE G για το 2014 και βραβεύθηκε με το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το ακρωνύμιο SEE G παραπέμπει στο Social, Ethnics, Environment, Governance. Στόχος των συγκεκριμένων βραβείων είναι η ανάδειξη των επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα και πολιτικές που συμβάλλουν θετικά στην κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική διακυβέρνηση.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, ενισχύει πρωτοβουλίες σχετικές µε το περιβάλλον και τον πολιτισμό, υλοποιώντας τους στόχους και τις δεσμεύσεις που είχαν τεθεί, για την προώθηση μιας οικονομικής ανάπτυξης που είναι πιο φιλική στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η Διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, τη συνεισφορά της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή εφαρμογή του συστήματος επιχειρηματικής ηθικής.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας