Ευρωπαϊκή Πίστη: Τριπλασιασμός κερδών για το 2012

341

Εξαιρετικές επιδόσεις πέτυχε η  Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το 2012, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 10,5%.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σημείωσε:

  1. Τριπλασιασμό των προ φόρων κερδών στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκ. ευρώ το 2011.
  2. Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 11,5% στα 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι 145,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
  3. Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά 10,3 εκατ. ευρώ, ή κατά 24,8%.
  4. Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,3% στα 278,4 εκατ. ευρώ, έναντι 257,0 εκατ. ευρώ της χρήσης 2011.
  5. Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων της κατά 6,9% στα 202,3 εκατ. ευρώ, έναντι 189,2 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  6. Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 53,47%, του Κλάδου Αυτοκινήτων 94,93% και των Συμπληρωματικών Ατομικών Ασφαλίσεων 97,63%.
  7. Υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και ελεύθερα αποθεματικά.
  8. Συνέχιση της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στον τομέα των επενδύσεων με βάση τις απαιτήσεις του Solvency II, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας των ομόλογων που αποτελούν το 92% του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου, από Α+ σε ΑΑ-.

Όπως σημειώνεται , επίσης, στο σχετικό δελτίο τύπου, όλα τα παραπάνω αποτελέσματα σημειώθηκαν με μικρή αύξηση 5% των γενικών εξόδων.

Επιπρόσθετα και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικού με πιθανές καταθέσεις στην Κύπρο, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις του Ομίλου στις τράπεζες Κύπρου και CPB στην Κύπρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, διπλάσιου σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2013 στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 4,7% και επίτευξη προ φόρων κερδών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.

Προηγούμενο άρθροΥδρόγειος Ασφαλιστική: 40 χρόνια Ασφαλής Δύναμη!
Επόμενο άρθροΣΕΜΑ: Αλλαγές στο καταστατικό του