Ευρωπαϊκή Πίστη: Οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021

1689
Ευρωπαϊκή Πίστη κτήριο

Τα Οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία της.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου:

  • Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 5,3% και ανήλθαν σε 116,9 εκ. ευρώ έναντι  111,0 εκ. ευρώ την 30/06/2020. Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Εγγεγραμμένων Μικτών Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων του Ομίλου κατά 6,2%. Οι ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής, συνείσφεραν στο ως άνω ποσό κατά 12% και ακολούθησαν οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι με αύξηση 5,8% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων με αύξηση 2,4%.
  • Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 6,6 εκ. ευρώ, έναντι 13,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εν λόγω διαμόρφωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους ασφαλιστικών εργασιών κατά 17,5 εκ. ευρώ (+33,5%), καθώς και στην αύξηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στο Δίκτυο Πωλήσεων.
  • Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στα 149,4 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση ύψους 2,7% σε σχέση με την 31/12/2020, η οποία οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 7,9 εκ. ευρώ, στη ζημιά των Διαθεσίμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων που καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση, ύψους 0,7 εκ. ευρώ, καθώς και στη μείωση ύψους 0,8 εκ. ευρώ για την αγορά Ιδίων Μετοχών.
  • Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ανήλθε σε 414,8 εκ. ευρώ, έναντι 408,4 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2021, ο Όμιλος πραγματοποίησε 27 δράσεις Ε.Κ.Ε. πλήρως εναρμονισμένες με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε..

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη του Ομίλου, την Οικονομική Έκθεση Εξαμήνου καθώς και την Οικονομική Παρουσίαση Εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στο επενδυτικό site της Εταιρείας, https://ir.europaikipisti.gr/el, στην ενότητα Οικονομικά Αποτελέσματα.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροIonios New Agency: Νέο κατάστημα στην Καβάλα
Επόμενο άρθροMarsh: Πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, λόγω κλιματικής αλλαγής