Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανακοίνωση ενημέρωσης του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά με την Κύπρο

331

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στις 27 Μαρτίου, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση, στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού:

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ.: 1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, ανακοινώνει τα εξής:

α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο.
β) Δεν υπάρχει έκθεση της Εταιρείας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω Τράπεζες.
γ) Δεν υπήρχαν πωλήσεις της Εταιρείας ή των λοιπών εταιρειών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και συνεπώς δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΌμιλος Talanx: Σημαντική αύξηση ασφαλίστρων και εσόδων το 2012
Επόμενο άρθροMatrix: Θετικά αποτελέσματα το 2012